Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Теорія розвитку систем

Мета дисципліни: надання студентам знань щодо теорії, методів та форм управління екологічною діяльністю, екологізацією відтворювальних процесів (виробництва) на різних ієрархічних рівнях народногосподарської діяльності, які в сукупності створюють загальний інструмент управління економікою природокористування – господарський (організаційно-економічний) механізм.

 
Основні завдання дисципліни: розкриття механізму взаємодії екологічних, науково-технічних, соціальних та економічних факторів виробництва в умовах формування ринкової економіки; вивчення економічних засад формування та функціонування господарського механізму природокористування; вивчення структурної побудови організаційно-економічного механізму екологізації виробництва (природокористування); конкретизація та розкриття основних складових еколого-економічного механізму (екологічний аудит, екологічний лізинг, екологічний менеджмент, екологічна мотивація та ін.).
 
Студент повинен:
- знати:  основні структурно-функціональні принципи організаційно-економічного механізму екологізації відтворювальних процесів (виробництва) на різних рівнях народногосподарської діяльності; взаємо зв’язок і зміст складових механізму екологізації виробництва;
  - вміти: цілеспрямовано та комплексно встановлювати та застосовувати вимоги до функціонування господарського механізму природокористування в цілому, так і до його основних складових з метою забезпечення оптимального розв’язання екологічних проблем виробництва.
 
Перелік основних тем:
1. Загально-теоретичні основи економіки природокористування в контексті проблем функціонування господарського механизму природокористування
2. Державне та ринкове екологічне регулювання
3. Структурно-змістовна основа господарського механізму природокористування
4. Інструменти екополітики та господарського механізму природокористування.
5. Аналіз функціонування та розвитку господарського механізму природокористування
6. Екологічний менеджмент на підприємстві.
7. Екологічний маркетинг.
8. Екологізація науково-технічного прогресу.
9. Екологічний облік аудит та страхування на підприємстві.
10. Екологічна експертиза.
 
Провідний  викладач: Чигрин О.Ю.