Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Основи системного підходу та методи прийняття рішень

Мета викладання дисципліни «Основи системного підходу і методи прийняття рішень» – оволодіння студентами системним підходом аналізу економічних і екологічних процесів, закладення підвалин та навичок прийняття оптимальних рішень в області господарської діяльності.

Основними задачами даної дисципліни є: вивчення студентами загальних засад системного підходу до аналізу процесів господарської діяльності та сучасних методів прийняття оптимальних рішень.
Після вивчення дисципліни студенти повинні:
а) знати:
поняття система, її функції, властивості; 
поняття системний підхід;
принципи системного підходу;
технології типових методів керування в системах;
б) вміти:
виявляти системні закономірності та основні етапи вирішення проблеми;
використовувати найпоширеніші методи прийняття рішень;
класифікувати та визначити проблему та систему з урахуванням особливостей визначеної системи;
визначити раціональну технологію керування системою;
оцінювати проблемну ситуацію, пов’язану з процесом прийняття рішення, приймати рішення з використанням необхідного засобу та обґрунтовувати своє рішення.
Дана дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними дисциплінами:
у теоретико-методологічному відношенні – із філософією, кібернетикою, системотехнікою, теорією ігор, математичним програмуванням;
у методичному відношенні – з економічною теорією, економікою природокористування, екологічним менеджментом, аналізом господарської діяльності фірми, економікою підприємства;
у відношенні забезпечення інформаційної бази, необхідної для прийняття рішень – із бухгалтерським і оперативним обліком, фінансами підприємства і фінансовим аналізом, економічною статистикою.
 
Перелік основних тем:
1. Загальні поняття дисципліни
 2. Комплексний аналіз функціонування та динаміки розвитку економічних систем
3. Вступ до теорії прийняття рішень
4. Прийняття рішень в умовах визначеності
5. Прийняття рішень в умовах невизначеності
 
Провідний викладач:   Лукаш О. А.