Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Сталий розвиток та підприємництво

Метою вивчення дисципліни «Сталий розвиток та підприємництво» є отримання студентами  знань т навичок, необхідних для прийняття рішень і виконання господарської діяльності, які спрямовані на екозбалансований розвиток соціально-економічних систем.

Основні задачі викладення дисципліни «Сталий розвиток та підприємництво» полягають в вивченні змісту процесів розвитку і механізмів їх реалізації. Предметом навчальної дисципліни є процеси ї механізми їх реалізації.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем;
 • механізми управління процесами розвитку;
 • основні передумови прогресивного розвитку соціально-економічних систем;
 • умови забезпечення прогресивного (сталого) розвитку;

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • економічно обґрунтовувати рішення, пов’язані із розвитком соціально-економічних систем;
 • управляти ходом реалізації рішень, що приймаються;
 • застосовувати інструментарій управління соціально-економічними системами у напрямку забезпечення їх стійкого (сталого) розвитку;
 • втілювати в життя рішення, необхідні для прогресивного розвитку соціально-економічних систем.

Перелік основних тем:

 1. Поняття системи і розвитку
 2. Зміст і функції системи
 3. Цілісна картина дії механізмів і факторів розвитку
 4. Поняття про пам'ять і її функції
 5. Механізми управління станом системи
 6. Фактори і механізми змінюваності системи
 7. Енергетика розвитку системи
 8. Інформаційна і синергетична основи розвитку

Провідний викладач: к.е.н., доц. Дерев’янко Ю.М.

Регламент