Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Стратегічний аналіз в підприємницькій діяльності

Мета: З’ясування сутності та особливостей стратегічного аналізу на підприємстві; визначення теоретичних та методологічних аспектів стратегічного аналізу; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом стратегічного аналізу; формування у студентів навичок практичного застосування прийомів і методів проведення аналітичних досліджень для визначення стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм для забезпечення ефективного функціонування підприємств у динамічному ринковому середовищі.

Завдання: вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.

Предмет: методи та механізми здійснення стратегічного аналізу.

Перелік основних тем:

 1. Проблеми ефективного розвитку підприємства
 2. Стратегічний аналіз, його місце в стратегічному управлінні підприємством
 3. Стратегії підприємства як генеральний план розвитку бізнесу
 4. Аналіз зовнішнього середовища
 5. Аналіз внутрішнього середовища
 6. Методика SWOT-аналізу
 7. Бенчмаркінг – метод конкурентного аналізу
 8. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку
 9. Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу
 10. Прогнозування в стратегічному аналізі
 11. Стратегічний аналіз фінансових результатів та інвестиційних проектів