Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Глобальне підприємництво
Метою викладання курсу «Глобальне підприємництво» (ГП) є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з ведення міжнародного бізнесу і управління діяльністю міжнародних корпорацій з урахуванням глобалізаційних підходів; набуття вмінь і навичок розроблення й прийняття управлінських рішень у сфері міжнародного бізнесу.
 
Основним завданням викладення дисципліни є вивчення сучасних теоретичних основ і середовища глобального підприємництва, засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями (фірмами), методів розв’язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.
 
Перелік основних тем:
  1. ГП у сучасній системі
  2. Організаційно-економічні й правові особливості глобальних бізнес-процесів 
  3. Глобальне бізнес-середовище: інституції, менеджмент і право
  4. ГП і проблеми прийняття рішень у міжнародних корпораціях 
  5. Етапи становлення й розвиток глобального бізнес-середовища 
  6. Сучасне глобальне бізнес-середовище і особливості трансакцій глобального підприємництва
Провідний викладач: к.е.н., доц. Сабадаш В.В.