Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Еколого-економічне моделювання

Мета і завдання викладання дисципліни: розширення та поглиблення теоретичних знань і прикладних вмінь і навичок щодо побудови економіко- математичних моделей та їх використання для дослідження економічних процесів та явищ.

Завдання дисципліни – оволодіння навичками побудови і використання економіко-математичних моделей різних рівнів ієрархії для обґрунтування прийняття в сфері природокористування та ресурсозбереження.

Перелік основних тем:

  1. Вступ. Предмет курсу, мета та основні завдання вивчення дисципліни. Зв'язок з іншими дисциплінами
  2. Принципи та моделі математичного моделювання
  3. Етапи математичного моделювання.
  4. Виробничі функції.
  5. Ефективність розподілу природних ресурсів
  6. Моделювання еколого-економічного розвитку регіону
  7. Еколого-економічне моделювання в корпоративному секторі економіки

Провідний викладач: к.е.н., доц. Чигрин О.Ю.

Регламент