Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Соціальна та солідарна економіка

Метою є формування комплексних знань і навичок про теоретичні засади і практичні методи впровадження і розвитку соціально-солідарної економіки в національному та глобальному масштабі.

Задачі викладання дисципліни

Основними завданнями дисципліни є наступні:

- вивчення теорії та методології соціальної та солідарної економіки;

- вивчення взаємодії між поняттями «соціальна та солідарна економіка» і «стійкий  розвиток»;

- вивчення альтернативних форм підприємництва, виробництва і споживання в рамках соціальної та солідарної економіки;

- вивчення студентами засад громадської політики щодо соціальної та солідарної економіки і управління фінансами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

• принципи, фактори, тенденції в сучасному соціально-солідарної економіки;

• методологію оцінки ефективності соціальної та солідарної економіки розвитку, беручи до уваги ідеї сталого розвитку;

• альтернативні форми підприємництва, виробництва і споживання в рамках соціальної та солідарної економіки;

• принципи державної політики в галузі розвитку соціальної та солідарної економіки;

• теоретичні основи формування і розвитку солідарності фінансів;

Повинні вміти:

• оцінити ефективність розвитку соціальної та солідарної економіки на території, враховуючи концепцію сталого розвитку;

• вибрати оптимальні форми соціального підприємництва з попередньою оцінкою їх екологічної та соціально-економічної ефективності;

• розробити стратегії та інструменти державної політики щодо управління соціальною та солідарною економікою;

• сформувати систему стимулів для розвитку соціальної та солідарної економіки на території;

• визначити джерела формування та розвитку солідарності фінансів на різних рівнях управління.

Перелік основних тем:

  1. Історична еволюція концепції соціального і солідарної економіки (ССЕ)
  2. Поняття ССЕ
  3. Основні теоретичні підходи, пов'язані з ССЕ
  4. ССЕ, як виклик теорії сталого розвитку
  5. Альтернативні форми підприємництва, виробництва і споживання.
  6. Державна політика та ССЕ
  7. Фінанси і гроші на службі суспільства

Провідний викладач: к.е.н, асистент Гриценко П.В.