Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Вступ до спеціальності

Метою курсу "Вступ до спеціальності" є формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію і технологію торгових процесів, формування спеціальних теоретичних та практичних навичок з питань підприємницької діяльності, актуальні, з огляду на сучасну ситуацію, етичні проблеми бізнесу, формування бізнес-культури на підприємстві, особливостей здійснення біржової діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати:

  • знання з основних проблем економіки, методів та економічних інструментів, що існують для їх вирішення;
  • знання з правових основ організації торговельної діяльності в Україні і світі; форм і видів торгівлі;
  • розуміння основ підприємницької діяльності та основ біржової діяльності.
  • уміти використовувати категорійний апарат для характеристики закономірностей і явищ суспільно-економічного життя;
  • уміти визначати найбільш раціональні організаційні форми для свого підприємства;
  • уміти приймати господарські рішення згідно з чинним законодавством тощо.

Провідний викладач: к.е.н., доц. Чорток Ю.В.