Кафедра економіки та
бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Мельник Леонiд Григорович

Дата та мiсце народження: 20.03.1948 р., м. Суми, Україна.

Адреса (служб.): 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2,

Тел.: +38 (0542) 33-32-97, 33-22-23, 33-57-74.

Факс: +38 (0542) 60-44-78,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Освiтнiй та науковий статус: диплом з вiдзнакою iнжeнера-механiка (1971, Харкiвський полiтехнiчний iнститут); кандидат економiчних наук (1978, Московський iнститут сталi та сплавiв); доктор економiчних наук (1989, Московський iнститут народного господарства).

Наукове звання: доцент — з 1983 р., професор — з 1991 р.

Мiсце роботи — завiдувач кафедри економiки та бізнес-адміністрування Сумського державного унiверситету. За сумісництвом — директор Інституту економіки розвитку МОН та НАН України (у СумДУ)

Професiйний досвiд: iнженер на машинобудiвному заводi, науковий спiвробiтник, викладач у Сумському фiлiалi Харкiвського полiтехнiчного iнституту, потiм — у СумДУ, викладав рiзнi курси дисциплiн: економiки, органiзацiї, управлiння, науково-педагогiчний стаж — понад 40 рокiв. Підготовлено 4 доктори та 19 кандидатів наук.

Нагороди: Лауреат премiї Ленiнського комсомолу у галузi науки i технiки, лауреат премiї Академiка Проскури, нагороджений медалями ВДНГ СРСР. Диплом за кращу монографiю СРСР у галузi економiки природокористування (1986). Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2004 рік). Грамота Признання і Премія імені Анни і Петра Патик Канадського Товариства приятелів України (2005 р.). Заслужений професор СумДУ (2007 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.).

Членство у професiйних органiзацiях: академiк ряду академій, а саме: Академiї пiдприємництва та менеджменту України, Академiї iнженерних наук України, Російської академії природничих наук, Міжнародної академії інформатизації, член Мiжнародної спiлки екологiчної економiки та кiлькох Європейських наукових спiлок. Член двох спецiалiзованих рад iз захисту дисертацiй, у однiй з яких — заступник голови.

Міжнародні стажування: Нагойский университет, Японія (1985–1986); Федеральне Агентство з навколишнього середовища, Германия (1990); Колорадський університет в Колорадо Спрингс, США (1991; 1996); Вільний Брюсельський університет, Бельгія (2002; 2007; 2009); Університет м. Гамільтон Нова Зеландія (2008); Південно-західний університет, м. Курськ, Росія (2010); Маастріхський університет, Нідерланди (2011); Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова, м. Москва, Росія (2011); Університет Массей, м. Окленд, Нова Зеландія (2014, 2015, 2016).

Викладацька дiяльнiсть за кордоном: запрошувався для читання лекцiй у США, Бельгiї, Нiмеччині, Японiї, Новій Зеландії, Росії, Польщі, Гані.

Публiкацiї та виступи на наукових конференцiях: опублiковано більш ніж 650 наукових праць, у тому числi 13 пiдручникiв і 13 навчальних посiбникiв, 22 монографії. Виступив з 120 доповiдями на наукових конференцiях та семiнарах, у тому числi на 70 зарубiжних (Австрiя, Австралiя, Бельгiя, Білорусь, Гана, Грецiя, Данiя, Іспанія, Iталiя, Кiпр, Коста-Рiка, Нiдерланди, Нiмеччина, Нова Зеландія, Польща, Португалiя, Росія, США, Угорщина, Швецiя, Японiя)

Основні наукові та навчально-методичні праці за тематикою:

 1. Економіка та управління економічними системами.
  Монографії: «Эффективность совершенствования производства в цветной металлургии» (в соавт.) (1980 р.), «Экономика развития» (2006 р., 2013 р.).
  Підручники: «Економіка підприємства» (у співавт.) (2004 р., 2006 р., 2012 р.).
  Навчальні посібники: «Економіка енергетики» (у співавт.) (2006 р., 2015 р.), «Маркетингова цінова політика» (у співавт.) (2007 р.).
   
 2. Сталий розвиток та екологічна економіка.
  Монографії: «Экономика и качество окружающей природной среды» (в соавт.) (1984 р.), «Экономические проблемы воспроизводства природной среды» (1988 р.), «Фундаментальные основы развития» (2003 р.), «Методи оцінки екологічних втрат» (у співавт.) (2004 р.), «Методология развития» (2005 р.), «Методы решения экологических проблем» (в соавт.) (2005 р.), «Эколого-экономические основы ресурсосбережения» (в соавт.) (2006 р.), «Методы решения экологических проблем» (в соавт.) (2010 р., 2015 р.).
  Підручники: «Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням» (у співавт.) (2006 р.) — нагороджено двома дипломами: Дипломом за краще видання для вищої школи конкурсу «Краща книга виставки-ярмарку «Хортицькі джерела»» (м. Запоріжжя, 2006 р.) і Дипломом першого ступеня в номінації «Навчальна книга» YII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» (Одеса, 2006); «Екологічна економіка» (2006 р.), «Устойчивое развитие: теория, методология, практика» (2009 р.), «Социально-экономический потенциал устойчивого развития» (в соавт.) (2007 р.), «Soсial and Economic Potential of Sustainable Development» (2008).
  Навчальні посібники: «Основи стійкого розвитку» (2005 р.), «Основи стійкого розвитку. Практикум» (у співавт.) (2005 р.), «Основи стійкого розвитку. Посібник для перепідготовки фахівців» (у співавт.) (2006 р.), «Економіка природних ресурсів» (у співавт.) (2010 р.), «Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум» (в соавт.) (2007 р.).
  Енциклопедичні видання: «Екологічна енциклопедія» (в соавт.) (2006 р.).
  Науково-популярні книги: «Мир, открытый заново: рождение экологического мышления» (1988 р.), «В борьбе с драконом Когай: Опыт природопользования Японии» (в соавт.) (1991 р.), «"New-Васюки" глобального масштаба. Экономическое эссе» (2004 р.), «Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном)» (2005 р.), «Философские сказки о развитии» (2015 р.).
   
 3. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.
  Монографії: «Социально-экономические проблемы информационного общества» (2005 р.), «Социально-экономические проблемы информационного общества» (в соавт.) (2010 р.).
  Навчальні посібники: «Экономика информации и информационные системы предприятия» (в соавт.) (2004 р.).
  Енциклопедичні видання: «Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике. Энциклопедический словарь» (2005 р.) — нагороджено дипломом другого ступеня на VI Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині».
  Науково-популярні книги: «Состоявшееся утопия, или Машина времени Н.Н. Неплюева» (2004 р., 2013 р.).

Наукові школи: є засновником наукових шкіл: «Закономірності формування соціально-економічних систем при переході до інформаційного суспільства»; «Дослідження фундаментальних основ розвитку соціально-економічних систем та теорія сталого розвитку»; «Дематеріалізація розвитку економічних систем».

Мови: росiйська, українська, англiйська — вiльно.

Google Scholar Profile

Додатково:

Останні публікації проф. Л.Г. Мельника по проекту Жана Моне