Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Мельник Леонiд Григорович

Дата та мiсце народження: 20.03.1948 р., м. Суми, Україна.

Адреса (служб.): 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2,

Тел.: +38 (0542) 33-32-97, 33-22-23, 33-57-74.

Факс: +38 (0542) 60-44-78,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
 
 
 
Закінчив Сумський філіал Харківського політехнічного інституту. Спеціальність – Машини і апарати хімічних виробництв, кваліфікація – інженер-механік. Диплом з відзнакою Р №989863, 1971 р.
 
Ступінь: к.е.н., спеціальність: 08.00.05 – Економіка, організація управління і планування народного господарства, 1978 р. Диплом: ЭК №006124. Захист – в Московському інституті сталі та сплавів (СРСР);
д.е.н., спеціальності: 08.00.05 – Економіка, планування і організація управління народним господарством; 08.00.19 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, 1990 р. Диплом ДТ №00192. Захист – в Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова (СРСР).
 
Вчене звання: доцент, 1983 р., за кафедрою економіки, атестат ДЦ №062468; професор, 1991 р., за кафедрою економіки, атестат ПР №011707.

Мiсце роботи — завiдувач кафедри економiки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного унiверситету. За сумісництвом — директор Інституту економіки розвитку МОН та НАН України (у СумДУ).

Дисципліни викладача: Економіка підприємства, Сестейновий розвиток, Розвиток систем, Порівняльна економіка, Промислові революції.

Наукові інтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, сталий розвиток та екологічна економіка, соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства

Членство у редколегіях: голова редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», член редакційної колегії наукового журналу "Маркетинг і менеджмент інновацій" (WEB OF SCIENCE).

Професiйний досвiд: iнженер на машинобудiвному заводi, науковий спiвробiтник, викладач у Сумському фiлiалi Харкiвського полiтехнiчного iнституту, потiм — у СумДУ, викладав рiзнi курси дисциплiн: економiки, органiзацiї, управлiння, науково-педагогiчний стаж — понад 45 рокiв. Підготовлено 4 доктори та 19 кандидатів наук.

Нагороди: Лауреат премiї Ленiнського комсомолу у галузi науки i технiки, лауреат премiї Академiка Проскури, нагороджений медалями ВДНГ СРСР. Диплом за кращу монографiю СРСР у галузi економiки природокористування (1986). Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2004 рік). Грамота Признання і Премія імені Анни і Петра Патик Канадського Товариства приятелів України (2005 р.). Заслужений професор СумДУ (2007 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.). Почесний науковий співробітник Ксіанського університету фінансів та економіки (Китай, 2011). Почесна відзнака "За заслуги перед Сумщиною" ІІІ ступеня. Всі нагороди можна переглянути тут.

Членство у професiйних органiзацiях: академiк ряду академій, а саме: Академiї пiдприємництва та менеджменту України, Академiї iнженерних наук України, Російської академії природничих наук, Міжнародної академії інформатизації, член Мiжнародної спiлки екологiчної економiки та кiлькох Європейських наукових спiлок. Член двох спецiалiзованих рад iз захисту дисертацiй, у однiй з яких — заступник голови.

Міжнародні стажування: Нагойский университет, Японія (1985–1986); Федеральне Агентство з навколишнього середовища, Германия (1990); Колорадський університет в Колорадо Спрингс, США (1991; 1996); Вільний Брюсельський університет, Бельгія (2002; 2007; 2009); Університет м. Гамільтон Нова Зеландія (2008); Маастріхський університет, Нідерланди (2011); Університет Массей, м. Окленд, Нова Зеландія (2014; 2016; 2018).

Викладацька дiяльнiсть за кордоном: запрошувався для читання лекцiй у Бельгiї, Гані, Литві, Нiмеччині, Новій Зеландії, Польщі, Республікі Чехія, Росії, США, Японiї.

Публiкацiї та виступи на наукових конференцiях: опублiковано більш ніж 650 наукових праць, у тому числi 13 пiдручникiв і 13 навчальних посiбникiв, 22 монографії. Виступив з 120 доповiдями на наукових конференцiях та семiнарах, у тому числi на 70 зарубiжних (Австралія, Австрія, Білорусь, Бельгія, Гана, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кіпр, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Чехія, Росія, США, Угорщина, Швеція, Японія).

Основні наукові та навчально-методичні праці за тематикою:

 1. Економіка та управління економічними системами.
  Монографії: «Эффективность совершенствования производства в цветной металлургии» (в соавт.) (1980 р.), «Экономика развития» (2006 р., 2013 р.), «Триалектические основы управления развитием экономических систем» (2015 р.), «Теория развития систем» (2017 р.).
  Підручники: «Економіка підприємства» (у співавт.) (2004 р., 2006 р., 2012 р.).
  Навчальні посібники: «Економіка енергетики» (у співавт.) (2006 р., 2015 р.), «Маркетингова цінова політика» (у співавт.) (2007 р.), «Экономика развития» (в соавт.) (2017 р.).
   
 2. Сталий розвиток та екологічна економіка.
  Монографії: «Экономика и качество окружающей природной среды» (в соавт.) (1984 р.), «Экономические проблемы воспроизводства природной среды» (1988 р.), «Фундаментальные основы развития» (2003 р.), «Методи оцінки екологічних втрат» (у співавт.) (2004 р.), «Методология развития» (2005 р.), «Методы решения экологических проблем» (в соавт.) (2005 р.), «Эколого-экономические основы ресурсосбережения» (в соавт.) (2006 р.), «Методы решения экологических проблем» (в соавт.) (2010 р., 2015 р.), «Місцевий розвиток за участі громад» (у співавт.) (2013 р.), «Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енерго-ефективних змін національної економіки» (у співавт.) (2016 р.), «Рождение сестейновой экономики» (2018 р.).
  Підручники: «Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням» (у співавт.) (2006 р.) — нагороджено двома дипломами: Дипломом за краще видання для вищої школи конкурсу «Краща книга виставки-ярмарку «Хортицькі джерела»» (м. Запоріжжя, 2006 р.) і Дипломом першого ступеня в номінації «Навчальна книга» YII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» (Одеса, 2006); «Екологічна економіка» (2006 р.), «Устойчивое развитие: теория, методология, практика» (2009 р.), «Социально-экономический потенциал устойчивого развития» (в соавт.) (2007 р.), «Soсial and Economic Potential of Sustainable Development» (2008), «Стратегія сталого розвитку» (у співавт.) (2012 р.), «Зелена» економіка» (2018 р.).
  Навчальні посібники: «Основи стійкого розвитку» (2005 р.), «Основи стійкого розвитку. Практикум» (у співавт.) (2005 р.), «Основи стійкого розвитку. Посібник для перепідготовки фахівців» (у співавт.) (2006 р.), «Економіка природних ресурсів» (у співавт.) (2010 р.), «Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум» (в соавт.) (2007 р.).
  Енциклопедичні видання: «Екологічна енциклопедія» (в соавт.) (2006 р.).
  Науково-популярні книги: «Мир, открытый заново: рождение экологического мышления» (1988 р.), «В борьбе с драконом Когай: Опыт природопользования Японии» (в соавт.) (1991 р.), «"New-Васюки" глобального масштаба. Экономическое эссе» (2004 р.), «Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном)» (2005 р.), «Философские сказки о развитии» (2015 р.) – була номінована в числі кращих науково-популярних книг України.
   
 3. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.
  Монографії: «Социально-экономические проблемы информационного общества» (2005 р.), «Социально-экономические проблемы информационного общества» (в соавт.) (2010 р.), «Восхождение к Утопии, или Машина времени Н.Н. Неплюева» (2013 р.).
  Навчальні посібники: «Экономика информации и информационные системы предприятия» (в соавт.) (2004 р.).
  Енциклопедичні видання: «Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике. Энциклопедический словарь» (2005 р.) — нагороджено дипломом другого ступеня на VI Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині».
  Науково-популярні книги: «Состоявшееся утопия, или Машина времени Н.Н. Неплюева» (2004 р., 2013 р.).
 4. Підприємництво, торгівля і біржова діяльність. 
  Підручники: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (у співавт.) (2018 р.).

Наукові школи: є засновником наукових шкіл: «Закономірності формування соціально-економічних систем при переході до інформаційного суспільства»; «Дослідження фундаментальних основ розвитку соціально-економічних систем та теорія сталого розвитку»; «Дематеріалізація розвитку економічних систем».

Мови: росiйська, українська, англiйська — вiльно.

Під науковим керівництвом Мельника Л.Г. захищали кандидатські дисертації:
 • Тихенко Сергій Володимирович 1992 р.
 • Шапочка Микола Костянтинович 1992 р.
 • Дутченко Олег Миколайович 1993 р.
 • Рибалов Олександр Олександрович 1993 р.
 • Романюк Світлана Олександрівна 1995 р.
 • Подоляка Олег Іванович 1997 р.
 • Карінцева Олександра Іванівна 1997 р.
 • Боронос Вікторія Георгіївна 1997 р.
 • Сабадаш Віктор Володимирович 1998 р.
 • Шоган Галина Іванівна 1999 р.
 • Скоков Сергій Олексійович 2002 р.
 • Калашник Сергій Дмитрович 2002 р.
 • Дегтярьова Ірина Борисівна 2009 р.
 • Лі Жуй (КНР) 2009 р.
 • Кубатко Олександр Васильович 2010 р.
 • Бурлакова Ірина Михайлівна 2010 р.
 • Кубатко Олександра Вікторівна 2011 р.

Аспіранти Мельника Л.Г.: Люльова Лілія Юріївна.

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2.

Публікації Мельника Л.Г.:

Останні публікації проф. Л.Г. Мельника по проекту Жана Моне

Методичні праці за останні 5 років:

 • «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) : підручник / Л.Г. Мельник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. - 463 с.
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с. (авторський внесок: стор. 136-161)
 • Экономика развития : учеб. пособие / под ред. Л. Г. Мельника, А. Вик. Кубатко. - Сумы : Университетская книга, 2017. - 351 с. (авторський внесок: стор. 11-13, 15-280, 321-323).
 • Економіка енергетики: підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015. – 378 с. (авторський внесок: стор. 26-131, 148-156, 157-174, 244-249).

Монографії за останні 5 років:

 • Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика Украины в свете III и IV промышленных революций : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 432 с.
 • «Машина времени» Н. Н. Неплюева (Социально-экономический анализ) : монография. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2018. – 368 с.
 • Теория развития систем : монография / Л.Г. Мельник. – Saarbrucken, Deutschland : Palmarium academic publishing, 2016 - 528 c.
 • Триалектические основы управления развитием экономических систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с.