Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Співробітники
Карiнцева Олександра Iванiвна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, управління витратами, управління активами, укравління капіталом

Науковi iнтереси:  економіка стійкого розвитку, оцінка екологічних витрат, економіка підприємства, інформаціна економіка,  «зелена» економіка, економіко-екологічні трансформації, реструктуризація економіки

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри, член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE

 
 
Детальніше...
 
Сотник Iрина Миколаївна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., професор

Посада: професор, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка праці, економіка підприємства, теорія еколого-економічного аналізу, економічні основи ресурсозбереження, економіка енергетики, соціальна та солідарна економіка

Науковi iнтереси: економіка енерго- та ресурсозбереження, економіка енергетики, екологічна економіка, сталий розвиток, зелена економіка, соціальна та солідарна економіка, підприємництво

Iншi обов’язки: завідувач секції «Бізнес-адміністрування», відповідальна за акредитацію освітніх програм кафедри, заступник головного редактора міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» (Суми, Україна)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Чигрин Олена Юріївна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Економіка природних ресурсів, теорія економічного аналізу, управління капіталом, екологічний менеджмент та аудит

Науковi iнтереси: Екологічна економіка, «зелене» підприємництво, корпоративне управління, ресурсозбереження, економіка альтернативної енергетики, екологічний менеджмент та аудит

Iншi обов’язки: Гарант освітньої програми «Економіка довкілля та природних ресурсів»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Шкарупа Олена Василівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: бізнес-планування інноваційних проектів, економічний потенціал соціально-економічних систем, економіка розвитку, економіка ресурсовикористання

Науковi iнтереси: інноваційний розвиток національної економіки, модернізація економіки, державне регулювання економіки, бізнес-планування інноваційних проектів, економіка ресурсовикористання, стратегічний менеджмент

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри з наукової роботи

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Карпiщенко Олексiй Iванович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., професор

Посада: професор

Основнi дисциплiни: економіка праці та соціально-трудові відносини, проектний аналіз, управління проектами, стратегічне планування, планування діяльності підприємства

Науковi iнтереси: економіка праці, економіка природокористування, оцінка землі, планування

Iншi обов’язки: член редколегії журналів «Вісник СумДУ» (серія «Економіка»), «Проблеми. Перспективи. Управління. Економіка».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
 
 
Детальніше...
 
Сабадаш Віктор Володимирович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Зовнішньоекономічна діяльність, Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Економіка підприємства, Основи системного підходу та методи прийняття рішень, Регіональна економіка, Міжнародна економіка, Проектний аналіз, Менеджмент

Науковi iнтереси: мiжнародна торгiвля, глобальна економiка, екологічна конфліктологія, ресурсні обмеження.

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора міжнародного наукового журналу «Механiзм регулювання економiки», заступник директора, вчений секретар Інституту економіки розвитку Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-57-74.

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Євдокимов Андрiй Валерiйович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: менеджмент персоналу, господарське законодавство

Науковi iнтереси: управління персоналом, короткострокові форми післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-30-98

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Дерев'янко Юрiй Миколайович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка розвитку, основи розвитку систем, сталий розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність економічних систем, управлінська економіка 

Науковi iнтереси: фактор часу в економіці, обмеженість ресурсів, сталий економічний розвиток

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора Міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки»

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Старченко Людмила Володимирiвна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, Інвестиційний менеджмент, Економіка інвестиційних процесів на підприємстві, Моделювання та прогнозування економічних процесів, Математичне моделювання підприємницької діяльності, Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку, Теорія виробництва та витрат

Науковi iнтереси: сталий розвиток, регіональна політика, якість життя населення території, соціо-еколого-економічні процеси, моделювання та прогнозування тенденцій розвитку

Iншi обов’язки: директор центра професійної та післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23, +38 (0542) 33-57-74

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
RESEARCHGATE PROFILE
Детальніше...
 
Лукаш Ольга Анатоліївна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: обґрунтування господарських рішень і управління ризиками; зовнішньоекономічна діяльність; сертифікація, стандартизація та якість товарів; економіка торгівлі

Науковi iнтереси: теорія гравітації в економіці, транскордонне співробітництво, глобальна економіка, сталий розвиток, фактор часу в економіці

Інші обов'язки: член консультативної колегії Міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», відповідальний за організацію та проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін (спеціальностей)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Дегтярьова Ірина Борисівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: сталий розвиток, економічна діагностика, економіка фірми, стратегія підприємства

Науковi iнтереси: екологічна економіка, «зелена» економіка,  синергізм еколого-економічних систем, соціально-економічні проблеми Європейського Союзу

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Мазiн Юрiй Олександрович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка і організація виробництва, економіка і організація виробництва електроенергії, основи бізнесу.

Науковi iнтереси: економіка підприємства, економіка природокористування, економіка ресурсо- та енергозбереження, економіка енергетики

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-57-74.

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Дериколенко Олександр Миколайович

Науковий ступiнь, звання: д.е.н., доцент

Посада: доцент

Наукові інтереси: інновації, ризики, маркетинг

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23.

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Харченко Микола Олексійович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка та організація діяльності об’єднань підприємств, економіка підприємства, фінансовий менеджмент, потенціал і розвиток підприємства, теорія виробництва та витрат, економіка і організація виробництва.

Науковi iнтереси: економіка підприємства, економіка довкілля, екологічні збитки, еколого-економічна ефективність, екологізація, економіка і організація діяльності об’єднань підприємств, регіональна політика

Iншi обов’язки: матеріально відповідальна особа кафедри 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Чорток Юлія Володимирівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: основи підприємницької діяльності, управління витратами

Науковi iнтереси: економічні й екологічні аспекти логістики, партнерство стейкхолдерів, сталий розвиток, підприємництво

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Кубатко Олександр Васильович

Науковий ступiнь, звання: д.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: eкономіка підприємства, управління проектами, математичне моделювання підприємницької діяльності, економічна безпека.

Науковi iнтереси: eкономіка підприємства, сталий розвиток, економіка природокористування, розвиток економічних систем, регіональна економіка, математичні методи в економіці.

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності, член редакційної колегії журналу «Механізм регулювання економіки»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 3