Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Співробітники
Карiнцева Олександра Iванiвна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, фінансовий менеджмент

Науковi iнтереси:  економіка стійкого розвитку, оцінка екологічних витрат, економіка підприємства, інформаціна економіка,  «зелена» економіка.

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри економіки та бізнес-адміністрування, член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23
 

Детальніше...
 
Сотник Iрина Миколаївна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., професор

Посада: професор, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка праці, економіка підприємства, теорія еколого-економічного аналізу, економічні основи ресурсозбереження, економіка енергетики, соціальна та солідарна економіка

Науковi iнтереси: економіка енерго- та ресурсозбереження, екологічна економіка, сталий розвиток

Iншi обов’язки: завідувач секції «Бізнес-адміністрування», відповідальна за акредитацію освітніх програм кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Чигрин Олена Юріївна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка природних ресурсів, теорія економічного аналізу

Науковi iнтереси: екологічно орієнтоване корпоративне управління, екологічна економіка

Iншi обов’язки: Гарант освітньої програми «Економіка довкілля та природних ресурсів»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Шкарупа Олена Василівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: докторант, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка довкілля та природних ресурсів, інноваційний розвиток соціально-економічних систем, бізнес-планування

Науковi iнтереси: економіка довкілля, теорія сталого соціально-економічного розвитку, бізнес-планування інноваційних проектів, економіка природокористування, регіональна економіка, потенціал та розвиток підприємства.

Iншi обов’язки: член навчально-методичної комісії факультету, заступник завідувача секції «Економіка довкілля та природних ресурсів» (магістерський рівень)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Карпiщенко Олексiй Iванович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., професор

Посада: професор

Основнi дисциплiни: економіка праці та соціально-трудові відносини, проектний аналіз, управління проектами, стратегічне планування, планування діяльності підприємства

Науковi iнтереси: економіка праці, економіка природокористування, оцінка землі, планування

Iншi обов’язки: член редколегії журналів «Вісник СумДУ» (серія «Економіка»), «Проблеми. Перспективи. Управління. Економіка».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Сабадаш Віктор Володимирович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Зовнішньоекономічна діяльність, Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Економіка підприємства, Основи системного підходу та методи прийняття рішень, Регіональна економіка, Міжнародна економіка, Проектний аналіз, Менеджмент

Науковi iнтереси: мiжнародна торгiвля, глобальна економiка, екологічна конфліктологія, ресурсні обмеження.

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора міжнародного наукового журналу «Механiзм регулювання економiки», заступник директора, вчений секретар Інституту економіки розвитку Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-57-74.

Детальніше...
 
Мiшенiна Наталя Вiкторiвна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економічний аналіз; стратегічне управління; внутрішній економічний механізм підприємства; стратегія підприємства.

Науковi iнтереси: економіка природокористування; економічні та соціально-екологічні  проблеми суспільства

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Євдокимов Андрiй Валерiйович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: докторант

Основнi дисциплiни: менеджмент персоналу, господарське законодавство

Науковi iнтереси: управління персоналом, короткострокові форми післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-30-98

Детальніше...
 
Дерев'янко Юрiй Миколайович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка розвитку, економіка сталого розвитку, зовнішньоекономічна діяльність, регіональний розвиток соціально-економічних систем, ефективність економічних систем, обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків

Науковi iнтереси: фактор часу в економіці, обмеженість ресурсів, стійкий економічний розвиток

Iншi обов’язки: заступник головного редактора міжнародного наукового журналу «Механізм регулюровання экономіки»

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Старченко Людмила Володимирiвна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, Інвестиційний менеджмент, Економіка інвестиційних процесів на підприємстві, Моделювання та прогнозування економічних процесів, Математичне моделювання підприємницької діяльності, Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку, Теорія виробництва та витрат

Науковi iнтереси: сталий розвиток, регіональна політика, якість життя населення території, соціо-еколого-економічні процеси, моделювання та прогнозування тенденцій розвитку

Iншi обов’язки: директор центра професійної та післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23, +38 (0542) 33-57-74

Детальніше...
 
Лукаш Ольга Анатоліївна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: основи зовнішньоекономічної діяльності, університетська освіта, основи системного підходу і методи прийняття рішень, інвестування, обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків, інформаційна економіка

Науковi iнтереси: транскордонне співробітництво, стійкий розвиток, глобальна економіка

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Дегтярьова Ірина Борисівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економічна діагностика, економіка фірми, стратегія підприємства

Науковi iнтереси: екологічна економіка, економіка інформації, синергетична економіка

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Мазiн Юрiй Олександрович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка і організація виробництва, економіка і організація виробництва електроенергії, основи бізнесу.

Науковi iнтереси: економіка підприємства, економіка природокористування, економіка ресурсо- та енергозбереження, економіка енергетики

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-57-74.

Детальніше...
 
Боронос Вікторія Георгіївна

altНауковий ступінь, звання: д.е.н., професор

Посада: професор

Основні дисципліни: фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ, фінанси, гроші та кредит

Наукові інтереси: фінансовий механізм управління ефективністю інвестиційного та інноваційного процесу; фінансовий потенціал території; фінансова безпека; економіка природокористування.

Інші обов’язки: входить до складу спеціалізованих вчених рад: Д 55.051.01 при Сумському державному університеті та Д 55.081.01 у Державному вищому навчальному закладі «Українська академія банківської справи» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Дериколенко Олександр Миколайович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Наукові інтереси: інновації, ризики, маркетинг

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23.

Детальніше...
 
Харченко Микола Олексійович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка та організація діяльності об’єднань підприємств, економіка підприємства, фінансовий менеджмент, потенціал і розвиток підприємства, теорія виробництва та витрат, економіка і організація виробництва.

Науковi iнтереси: економіка підприємства, економіка довкілля, екологічні збитки, еколого-економічна ефективність, екологізація, економіка і організація діяльності об’єднань підприємств, регіональна політика

Iншi обов’язки: матеріально відповідальна особа кафедри 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 3