Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Співробітники
Бурлакова Ірина Михайлівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2010 р., спеціальність Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, економіка і бізнес, бізнес і господарське право

Науковi iнтереси: «зелена» економіка, бізнес-етика, сталий розвиток територій

Iншi обов’язки: відповідальна за ведення архіву кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Ковальов Богдан Леонідович

alt

Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (2012 р., спеціальність Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (2017 р., кафедра економіки та бізнес-адміністрування)
 
Посада: доцент
 
Основнi дисциплiни: бізнес-комунікації, бізнес-планування інноваційних проектів, інформаційна економіка, мотиваційний механізм підприємства
 
Науковi iнтереси: сталий розвиток, сталий спосіб життя, туризм, економіки знань, готельно-ресторанний бізнес, соціальне підприємництво
 
Iншi обов'язки: заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи та позанавчальних проектів, перший заступник голови профспілкової організації Сумського державного університету, куратор академічної групи Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Тел.: +38 (0542) 33-22-23
 
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Кубатко Олександра Вікторівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2011 р., спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент

Посада: старший викладач

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, управління капіталом, економіка та організація підприємницької діяльності, економіка і бізнес, фінанси підприємств та бухгалтерський облік

Науковi iнтереси: сталий розвиток, еколого-економічні показники, економіка розвитку, eкологічна економіка, розвиток економічних систем, економіка здоров’я

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Вороненко В’ячеслав Ігорович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2016 р., спеціальність Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, авторефератдисертація)

Посада: асистент

Основнi дисциплiни: ERP-технології, транспортні послуги, економіка спорту 

Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, математичне моделювання в економіці, стратегія еколого-економічного розвитку регіонів

Iншi обов’язки: адміністратор сайтів кафедри, член редколегії і відповідальний секретар Мiжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 
 
Детальніше...
 
Гриценко Павло Валерійович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2015 р., спеціальність Економіка та управління підприємствами, автореферат, дисертація)

Посада: асистент, заступник директора ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького по роботі із іногородніми та іноземними студентами в гуртожитках

Основні дисципліни: економіка і організація виробництва, економіка праці та соціально-трудові відносини, економіка енергетики, стратегія підприємства, бізнес-планування інноваційних проектів, конкурентна політика

Наукові інтереси: економічне обґрунтування трансформаційних процесів на промислових підприємствах, управління інноваційним потенціалом підприємств, реінжиніринг бізнес-процесів

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tел.: +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Касьяненко Володимир Олексiйович

Науковий ступiнь, звання: д.е.н., доцент

Посада: доцент

Основні дисципліни: Інформаційні системи та технології на підприємстві

Науковi iнтереси:  інноваційні процеси в економіці, інформаційна економіка, економіка довкілля та природних ресурсів.

Iншi обов’язки: проректор з науково-педагогiчної роботи та фiнансово-економiчної дiяльності

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542)-68-78-26

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
GOOGLE SCHOLAR PROFILE
 
RESEARCHGATE PROFILE
Детальніше...
 
Мішенін Євген Васильович
Науковий ступiнь, звання: д.е.н. (2000 р., спеціальність «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища»), професор (2002 р. по кафедрі теоретичної економіки)
 
Посада: професор
 
Основнi дисциплiни: економічний аналіз, внутрішній економічний механізм підприємства, аналіз підприємницької діяльності 
 
Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Тел.: +38 (0542) 33-22-23
 
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Коваленко Євген Володимирович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н.

Посада:  асистент, заступник директора Департаменту міжнародної освіти СумДУ (за сумісництвом)

Основнi дисциплiни: економічний аналіз, аналіз підприємницької діяльності, регуляторна політика

Науковi iнтереси: корпоративна соціальна відповідальність, управління трансакційними витратами підприємства.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +380-542-68-78-46, +380-542-33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Денисенко Павло Анатолійович

altПосада: асистент

Основнi дисциплiни: статистика

Науковi iнтереси: економіка знань, інноваційно спрямований розвиток, інтелектуальний потенціал соціально-економічних систем

Iншi обов’язки: член оргкомітету Міжнародної наукової конференції в Сумах «Економіка для екології»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Павлик Анатолій Володимирович

Посада: асистент

Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, відновлювальні джерела енергії, інвестиції, енергетика

Iншi обов’язки: голова НТСА ННІ ФЕМ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23.

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Гончаренко Олексій Сергійович
Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (2019 р., спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища автореферат, дисертація)
 
Посада: старший викладач, заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності
 
Основнi дисциплiни:  економіка підприємства, управління людськими ресурсами, соціальна та солідарна економіка
 
Науковi iнтереси: дематеріалізація економіки, екологічна економіка, сталий розвиток, зелена економіка, соціальна та солідарна економіка, підприємництво
 
Iншi обов’язки: міжнародна співпраця з вузами партнерами, організація академічної мобільності викладачів та співробітників в рамках різних міжнародних програм тощо
 
Тел.: +38 (0542) 33-22-23
 
Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
SCOPUS PROFILE 
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 
Детальніше...
 
Дутченко Олег Миколайович
Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (08.00.19 - Економіка природокористування і охороні навколишнього середовища, 1993 р.), доцент (доцент кафедри економічної теорії, 1999 р.)
 
Посада: доцент
 
Основнi дисциплiни: Економіка розвитку, Соціальна та солідарна економіка 
 
Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Тел.: +38 (0542) 33-22-23
 
SCOPUS PROFILE 
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
GOOGLE SCHOLAR PROFILE 
 
RESEARCHGATE PROFILE
Детальніше...
 
Часник Ольга Олександрівна

Посада: провідний фахівець, асистент за сумісництвомalt

 

 
Бабій Тетяна Володимирівна

altПосада: провідний фахівець, асистент за сумісництвом

 

 
Горобченко Тетяна Вікторівна

altПосада: технік науково-дослідної частини

Науковi iнтереси: Економіка природокористування, економічна оцінка екосистемних послуг

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Детальніше...
 
Лук'янова Олена Миколаївна

altПосада: фахівець 1 категорії

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Сторінка 2 з 3