Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Співробітники
Горобченко Денис Володимирович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н.

Посада: старший викладач

Основнi дисциплiни: методи ефективного управління економічними системами, інформаційні системи і технології на підприємстві; моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Науковi iнтереси: економіка телекомунікацій, інформаційна економіка, організаційно-економічні основи управління екологічним боргом, економіко-математичне моделювання

Iншi обов’язки: адміністратор сайтів факультету економіки та менеджменту, міжнародної наукової конференції «Економіка для екології», міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки»; співробітник редакційної колегії журналу «Механізм регулювання економіки»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
 
 
Детальніше...
 
Кубатко Олександр Васильович

Науковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: eкономіка підприємства, управління проектами, математичне моделювання підприємницької діяльності, економічна безпека.

Науковi iнтереси: eкономіка підприємства, сталий розвиток, економіка природокористування, розвиток економічних систем, регіональна економіка, математичні методи в економіці.

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності, член редакційної колегії журналу «Механізм регулювання економіки»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Маценко Олександр Михайлович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Сучасні тренди в бізнесі, Статистика, Прикладна статистика, Стратегія діяльності організацій та підприємств, Мотиваційний механізм підприємства, Інформаційні системи в менеджменті.

Науковi iнтереси: бізнес-аналітика, бізнес-планування «розумних» проектів, моделювання соціо-еколого-економічних систем, статистичне забезпечення сестейнового функціонування водних соціоекосистем.

Iншi обов’язки:  член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Бурлакова Ірина Михайлівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, економіка і бізнес, бізнес і господарське право

Науковi iнтереси: «зелена» економіка, бізнес-етика, сталий розвиток територій

Iншi обов’язки: відповідальна за ведення архіву кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Люльов Олексій Валентинович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н.

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економічний аналіз, обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків, економіка та організація виробництва.

Науковi iнтереси:  стійкий економічний розвиток, формування стратегії, моделювання і прогнозування тенденцій розвитку.

Iншi обов’язки: відповідальний секретар приймальної комісії факультету економіки та менеджменту. Співробітник редакційної колегії журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Ковальов Богдан Леонідович

alt

Науковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент
 
Посада: доцент
 
Основнi дисциплiни: «Бізнес-планування інноваційних проектів», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Університетська освіта», «Інформаційна економіка», «Організаційно-економічний механізм екологізації електроенергетики»
 
Науковi iнтереси: соціальні аспекти сталого розвитку, сталий спосіб життя, розробка системи індикаторів для оцінки сталого способу життя, розробка системи індикаторів для оцінки та моніторингу розвитку економіки знань, розробка рейтингу регіонів держав за рівнем розвитку сталого способу життя та економіки знань
 
Iншi обов'язки: Перший заступник голови профспілкової організації СумДУ
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Тел.: +38 (0542) 33-22-23
 
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Кубатко Олександра Вікторівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: старший викладач

Основнi дисциплiни: екологічна економіка, економіка та організація підприємницької діяльності,  управління проектами, економіка і бізнес, фінанси підприємств та бухгалтерський облік

Науковi iнтереси: сталий розвиток, еколого-економічні показники, eкологічна економіка, розвиток економічних систем

Iншi обов’язки: член групи редакторів офіційного сайту кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Пімоненко Тетяна Володимирівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н.

Посада: старший викладач

Основнi дисциплiни: Економіка праці, Теорія економічного аналізу, Методи ефективного управління економічними системами, Економіка довкілля, Організаційно-економічний механізм екологізації виробництва

Науковi iнтереси: екологічна економіка, зелені облігації, альтернативні джерела енергії, екологічний менеджмент та аудит у корпоративному секторі економіки, сталий розвиток та освіта

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-97

 
 
 
Детальніше...
 
Вороненко В’ячеслав Ігорович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н.

Посада: асистент

Основнi дисциплiни: інформаційні системи підприємства, управління ресурсами підприємств

Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, математичне моделювання в економіці, стратегія еколого-економічного розвитку регіонів

Iншi обов’язки: адміністратор сайтів кафедри, технічний редактор Мiжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Гриценко Павло Валерійович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н.

Посада: асистент

Основні дисципліни: економіка і організація виробництва, економіка праці та соціально-трудові відносини, економіка енергетики, стратегія підприємства, бізнес-планування інноваційних проектів, конкурентна політика

Наукові інтереси: економічне обґрунтування трансформаційних процесів на промислових підприємствах, управління інноваційним потенціалом підприємств, реінжиніринг бізнес-процесів

Інші обов’язки: заступник директора із виховної роботи в гуртожитках

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Таранюк Леонiд Миколайович

altНауковий ступiнь, вчене звання: д.е.н., професор

Посада: професор кафедри

Основнi дисциплiни: «Потенціал і розвиток підприємства»,«Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства», «Управління інноваційним потенціалом підприємства»,«Економіка та організація виробництва електроенергетики»,«Соціально-економічний потенціал розвитку систем», «Механізм трансформації підприємства».

Науковi iнтереси: реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств, інноваційні методи управління, трансформаційні процеси в діяльності суб’єктів господарювання, управління бізнес-процесами в підприємницькій та торговельній сферах 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Детальніше...
 
Касьяненко Володимир Олексiйович

Науковий ступiнь, звання: д.е.н., доцент

Посада: доцент

Основні дисципліни: Інформаційні системи та технології на підприємстві

Науковi iнтереси:  інноваційні процеси в економіці, інформаційна економіка, економіка довкілля та природних ресурсів.

Iншi обов’язки: проректор з науково-педагогiчної роботи та фiнансово-економiчної дiяльності

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542)-68-78-26

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
GOOGLE SCHOLAR PROFILE
 
RESEARCHGATE PROFILE
Детальніше...
 
Коваленко Євген Володимирович

altПосада:  асистент (за сумісництвом), заступник директора Департаменту міжнародної освіти СумДУ (основна посада)

Основнi дисциплiни: економічний аналіз, теорія економічного аналізу, теорія еколого-економічного аналізу, економіка підприємства, управління проектами, стратегічне управління підприємством, внутрішній економічний механізм підприємств.

Науковi iнтереси: управління трансакційними витратами підприємства.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +380-542-68-78-46, +380-542-33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Денисенко Павло Анатолійович

altПосада: асистент

Основнi дисциплiни: статистика

Науковi iнтереси: економіка знань, інноваційно спрямований розвиток, інтелектуальний потенціал соціально-економічних систем

Iншi обов’язки: член оргкомітету Міжнародної наукової конференції в Сумах «Економіка для екології»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Павлик Анатолій Володимирович

Посада: асистент

Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, відновлювальні джерела енергії, інвестиції, енергетика

Iншi обов’язки: голова НТСА ННІ ФЕМ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23.

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
Детальніше...
 
Часник Ольга Олександрівна

Посада: провідний фахівець, асистент за сумісництвомalt

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Сторінка 2 з 3