Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Навчання

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

 
 
 
 
 

БАКАЛАВРАТУРА (2017 рік прийому)

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка і бізнес»:

1 курс

1.    Економіка підприємства

2.    Статистика

3.    Економіка підприємства ІІ

2 курс

4.    Ефективність економічних систем

5.    Економіка природокористування*

6.    Ціни та ринки*

7.    Економічний аналіз 

8.    Економіка праці

9.    Інформаційні системи в економіці

3 курс

10.  Інвестиційний аналіз

11.  Зовнішньоекономічна  діяльність

12.  Економіка промисловості

13.  Моделювання та прогнозування соціально-економічних систем*

14.  Бізнес-комунікації*

15.  Внутрішній економічний механізм підприємства*

16.  Євроінтеграційні процеси*

17.  Організація ведення бізнесу

18.  Проектний аналіз

19.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

20.  Start Up*

21.  Практикум (тренінг)*

22.  Економіка та організація інноваційної діяльності*

4 курс

23.  Стратегія підприємства

24.  Управління витратами підприємства

25.  Інформаційна економіка

26.  Бюджетування бізнесу*

27.  Реінжиніринг бізнес-процесів*

28.  Інтернаціоналізація бізнесу*

29.  Регіональний розвиток соціально-економічних систем*

30.  Мотиваційний механізм підприємства

31.  Потенціал і розвиток підприємства

32.  Бізнес-планування*

33.  Регулювання зовнішньоекономічною діяльністю

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

1 курс

1.    Організація підприємницької діяльності

2.    Статистика

3.    Ціни та ціноутворення

4.    Економіка підприємництва

2 курс

5.    Економіка торгівлі

6.    Економіка підприємництва ІІ

7.    Екологічна економіка

8.    Корпоративна та соціальна культура*

9.    Бізнес-етика*

10.  Інвестування підприємницької діяльності

11.  Соціально-трудові відносини в підприємництві

12.  Економіка та управління запасами

13.  Економіка готельного бізнесу*

14.  Економіка ресторанного бізнесу*

3 курс

15.  Аналіз підприємницької діяльності

16.  Бізнес-планування підприємницької діяльності

17.  Економіка туризму*

18.  Start Up*

19.  Власна справа*

20.  Підприємництво в АПК*

21.  Управління витратами підприємницької діяльності

22.  Підтримка бізнесу

23.  Бізнес-рішення та оцінювання ризиків

24.  Підприємницькі стратегії

25.  Інтернет-трейдинг*

26.  Економіка спорту*

27.  Інформаційна економіка*

28.  Публічні закупівлі*

4 курс

29.  Економіка логістичних рішень

30.  Глобальні ринки і конкуренція

31.  Зовнішньоекономічна  діяльність

32.  Організація взаємозв’язків з клієнтами*

33.  Економіка транспорту*

34.  Економіко-правові відносини в підприємництві*

35.  Реінжиніринг бізнес-процесів*

36.  Віртуальне підприємництво

37.  Ефективність продажів

38.  Проектний аналіз

39.  Основи системного підходу

 

МАГІСТРАТУРА (2017 рік прийому)

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка підприємства» (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Економіка розвитку

2.    Соціальна та солідарна економіка

3.    Бізнес-діагностика

4.    Стратегічне управління підприємством

5.    Управління активами (Економічне управління підприємством)

6.    Управління потенціалом підприємства

7.    Управління ресурсами підприємства

8.    Управління бізнес-процесами в глобальному середовищі (Управління міжнародним бізнесом)

9.    Бізнес-комунікації*

10.  Ціноутворення на ринку активів*

2 курс

11.  Економіка та управління людським капіталом*

12.  Управління інвестиційним портфелем підприємства (Економіка інвестиційних процесів на підприємстві)*

13.  Злиття та поглинання (Бізнес: практика злиття, поглинання та альянси)*

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів» (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Економіка розвитку

2.    Соціальна та солідарна економіка

3.    Екологічна економіка

4.    Економіка фірми

5.    Економіка природних ресурсів

6.    Еколого-економічний аналіз

7.    Екологічний менеджмент та аудит

8.    Регулювання і мотивація

9.    Методи прийняття рішень*

10.  Відновлювальні ресурси: проектний менеджмент*

2 курс

11.  Екологічний фандрайзинг*

12.  Потенціал розвитку економічних систем*

13.  Стратегія діяльності організацій та підприємств*

Спеціальність «Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» (освітньо-наукова програма):

1 курс

1.    Іноземна мова за професійним спрямуванням

2.    Основи розвитку систем

3.    Адміністрування бізнесу 

4.    Економіка бізнесу

5.    Бізнес: макро- та мікросередовище 

6.    Стратегічне управління бізнесом

7.    Управління капіталом (Фінансовий менеджмент) 

8.    Операційний менеджмент і управлінський облік 

9.    Адміністрування бізнесу II

10.  Управління міжнародним бізнесом*

11.  Практикум з діагностики фінансового стану підприємства *

2 курс

12.  Ефективні бізнес-рішення (Обґрунтування господарських рішень і управління ризиками )*

13.  Мотиваційний механізм підприємства *

14.  Бізнес-планування *

15.  Бізнес-комунікації*

16.  Реінжиніринг*

17.  Інформаційна економіка*

18.  Економіка ресурсовикористання *

19.  Моделювання та прогнозування економічних процесів*

20.  Бізнес і господарське право *

21.  Інформаційні системи в адмініструванні бізнесу* 

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Торгівля" (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Іноземна мова за професійним спрямуванням

2.    Сучасні тренди в бізнесі

3.    Міжнародна торгівля (Глобальне підприємництво)

4.    Стратегічний аналіз

5.    Сертифікація, стандартизація та якість товарів

6.    Бізнес-моделювання в торгівлі

7.    Комунікації в торгівельній діяльності

8.    Управління взаємозв’язками з клієнтами

9.    Управління активами (Економічне управління в підприємництві)*

10.  Практикум з бізнес-планування*

2 курс

11.  Обґрунтування рішень в торгівлі*

12.  Практикум з організації торговельного бізнесу*

13.  Європейський бізнес та торгівля з ЄС*

* Дисципліни вільного вибору студента

 

БАКАЛАВРАТУРА (2016 рік прийому)

Спеціальність "Економіка", спеціалізація «Економіка і бізнес»: 

 1. Основи функціонування та ефективності економічних систем
 2. Екологічна економіка
 3. Статистика
 4. Ціни та ринки
 5. Економіка підприємства
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 7. Прикладна статистика
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":
 1. Вступ до спеціальності
 2. Економіка підприємництва
 3. Економіка природокористування
 4. Статистика
 5. Ціни та ціноутворення
 6. Бізнес-комунікації
 7. Європейська торгівельна політика

 

МАГІСТРАТУРА (2016 рік прийому)

Спеціальність "Економіка довкілля та природних ресурсів":

 1. Економічні основи ресурсозбереження
 2. Теорія еколого-економічного аналізу
 3. Бізнес-планування в природоресурсній сфері
 4. Стратегія діяльності організацій та підприємств
 5. Економіка довкілля
 6. Економіка природних ресурсів
 7. Економіка фірми
 8. Економічне обгрунтування інвестиційних проектів у природоресурсній сфері
 9. Екологічна економіка
 10. Теорія розвитку систем
 11. Екологічний менеджмент і аудит
 12. Основи системного підходу та методи прийняття рішень
 13. Економічна діагностика
 14. Еколого-економічне моделювання
 15. Промислові революції та фінансові кризи
 16. Соціальна та солідарна економіка

Спеціальність "Бізнес-адміністрування":

 1. Економіка підприємств 
 2. Прикладна статистика 
 3. Фінанси підприємств та бухгалтерський облік
 4. Стратегічне управління 
 5. Фінансовий менеджмент 
 6. Операційний менеджмент і управлінський облік 
 7. Інформаційні системи в менеджменті 
 8. Бізнес і господарське право 
 9. Економіка розвитку 
 10. Економіка та управління інвестиційними процесами
 11. Економіка і організація інноваційної діяльності
 12. Мотиваційний механізм підприємства 
 13. Економіка бізнесу
 14. Економіка ресурсовикористання 
 15. Консультаційний проект
 16. Управління інноваційним потенціалом підприємства
 17. Практикум з діагностики фінансового стану підприємства 
 18. Обгрунтування господарських рішень і управління ризиками 
 19. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства 
 20. Бізнес: макро- та мікросередовище 
 21. Бізнес-планування інноваційних проектів 
 22. Адміністрування бізнесу 

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Економіка підприємства":

 1. Бізнес-моделювання в підприємництві
 2. Стратегічний аналіз в підприємницькій діяльності
 3. Глобальне підприємництво
 4. Діагностика підприємницької діяльності
 5. Управління потенціалом підприємства
 6. Інформаційні системи в підприємництві-ІІ
 7. Економіка та управління людськими ресурсами
 8. Економічне управління в підприємництві
 9. Економіка інвестиційних процесів на підприємстві
 10. Сталий розвиток та підприємництво
 11. Стратегічне планування
 12. Підприємницький сектор: практика злиття, поглинання

 

БАКАЛАВРАТУРА (2015 рік прийому)

Спеціальність "Економіка підприємства":

 1. Мотиваційний механізм підприємства
 2. Екологічна економіка
 3. Економічне управління підприємством
 4. Статистика
 5. Управління міжнародним бізнесом
 6. Інформаційні системи підприємства
 7. Інформаційні системи підприємства - ІІ
 8. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 9. Бізнес-планування інноваційних проектів
 10. Внутрішній економічний механізм підприємства
 11. Економіка і бізнес (Економіка і міжнародний бізнес)
 12. Економічні відносини європейської торгівлі (Європейський бізнес і торгівля з Україною)
 13. Економіка інвестиційних процесів на підприємстві
 14. Бізнес-діагностика
 15. Інвестиційна діяльність підприємства
 16. Економічний аналіз 
 17. Бізнес: практика злиття, поглинання та альянси
 18. Економіка підприємства
 19. Економіка розвитку
 20. Економічне обгрунтування технологічних процесів
 21. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 22. Зовнішньоекономічна  діяльність
 23. Економіка та організація інноваційної діяльності
 24. Інформаційна економіка
 25. Start-up міжнародних проектів
 26. Методи ефективного управління економічними системами
 27. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку
 28. Потенціал і розвиток підприємства
 29. Проектний аналіз
 30. Практикум з діагностики економічного стану підприємства
 31. Стратегія підприємства
 32. Стратегічне управління підприємством
 33. Управління витратами підприємства
 34. Економіка та управління людськими ресурсами
 35. Управління потенціалом підприємства