Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Навчання

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

Анотації    Регламенти

Методичне забезпечення та інформаційна підпримка

БАКАЛАВРАТУРА 

Спеціальність "Економіка" освітня програма «Економіка і бізнес»:

1 курс (2019 рік прийому)

1.    Економіка підприємства (анотаціярегламент)

2.    Статистика (анотаціярегламент)

3.    Економіка підприємства ІІ (анотаціярегламент)

2 курс (2018 р. прийому)

4.    Ефективність економічних систем (анотація, регламент)

5.    Економіка природокористування* (анотація, регламент)

6.    Регіональна економіка* (анотація, регламент)

7.    Економічний аналіз  (анотаціярегламент)

8.    Економіка праці (анотація, регламент)

9.    Моделювання та прогнозування економічних процесів (анотація, регламент)

3 курс (2017 р. прийому)

10.  Інвестиційний аналіз (анотація, регламент)

11.  Зовнішньоекономічна  діяльність (анотаціярегламент)

12.  Економіка промисловості (анотаціярегламент)

13.  Моделювання та прогнозування соціально-економічних систем* (анотація, регламент)

14.  Бізнес-комунікації*  (анотаціярегламент)

15.  Внутрішній економічний механізм підприємства* (анотація, регламент)

16.  EU Trade Policy*  (анотаціярегламент)

17.  Організація ведення бізнесу (анотація, регламент)

18.  Проектний аналіз (анотаціярегламент)

19.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  (анотаціярегламент)

20.  Start Up* (анотація, регламент)

21.  Практикум (тренінг)* (анотаціярегламент)

22.  Economisc  and Organisation of Innovative Activity* (анотаціярегламент)

4 курс (2016 р. прийому)

23.  Стратегія підприємства (анотаціярегламент)

24.  Управління витратами (анотаціярегламент)

25.  Інформаційна економіка (анотація, регламент)

26.  Моделювання та прогнозування економічних процесів*  (анотаціярегламент)

27.  Практикум* (анотаціярегламент)

28.  EU Policies for Green Economy* (анотація, регламент)

29.  Конкурентна політика* (анотація, регламент)

30.  Мотиваційний механізм підприємства (анотаціярегламент)

31.  Потенціал і розвиток підприємства (анотація, регламент)

32.  Проектний аналіз (анотаціярегламент)

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

1 курс (2019 р. прийому)

1.    Організація підприємницької діяльності (анотація, регламент)

2.    Статистика (анотаціярегламент)

3.    Ціни та ціноутворення (анотація, регламент)

4.    Економіка підприємництва (анотація, регламент)

2 курс (2018 рік прийому)

5.    Організація взаємозвязків з клієнтами (анотація, регламент)

6.    Регуляторна політика (анотація, регламент)

7.    Екологічна економіка* (анотація, регламент)

8.    Корпоративна та соціальна відповідальність* (анотація, регламент)

9.    Регіональний розвиток соціально-економічних систем* (анотація, регламент)

10.  Економіка праці і соціально-трудові відносини (анотація, регламент)

11.  Соціально-трудові відносини в підприємництві (анотація, регламент)

3 курс (2017 р. прийому)

15.  Аналіз підприємницької діяльності (анотаціярегламент)

16.  Бізнес-планування підприємницької діяльності (анотація, регламент)

17.  Економіка туризму* (анотаціярегламент)

18.  Start Up* (анотація, регламент)

19.  Власна справа* (анотація, регламент)

20.  Підприємництво в АПК* (анотація, регламент)

21.  Управління витратами підприємницької діяльності (анотація, регламент)

22.  Підтримка бізнесу (анотація, регламент)

23.  Бізнес-рішення та оцінювання ризиків (анотаціярегламент)

24.  Підприємницькі стратегії (анотація, регламент)

25.  Internet Trading* (анотаціярегламент)

26.  Економіка спорту* (анотаціярегламент)

27.  Інформаційна економіка* (анотація, регламент)

28.  Публічні закупівлі* (анотація, регламент)

4 курс (2016 р. прийому)

29.  Економіка логістичних рішень (анотаціярегламент)

30.  Глобальні ринки і конкуренція (анотаціярегламент)

31.  Транспортні послуги (анотаціярегламент)

32.  Турістичний бізнес (анотаціярегламент)

33.  Регуляторна політика* (анотація, регламент)

34.  Економіко-правові відносини в підприємництві*  (анотація, регламент)

35.  Управління витратами підприємства* (анотація, регламент)

36.  Інтернет трейдинг (анотація, регламент)

37.  Ефективність продажів (анотація, регламент)

38.  Project analysis* (анотація, регламент)

39.  Основи системного підходу* (анотація, регламент)

40. Економіка спорту* (анотація, регламент)

 

МАГІСТРАТУРА 

Спеціальність "Економіка" освітня програма «Економіка та бізнес-інновації» (освітньо-професійна програма):

1 курс (2019 р. прийому)

1.    Економіка розвитку (анотаціярегламент)

2.    Соціальна та солідарна економіка (анотаціярегламент)

3.    Бізнес-діагностика (анотація, регламент)

4.    Планування операційної діяльності (анотаціярегламент)

5.    Управління активами  (анотаціярегламент)

6.    Управління інноваційним потенціалом компанії*  (анотація, регламент)

7.    Управління людськими ресурсами підприємства (анотація, регламент)

8.    Економіка ресурсозбереження (анотація, регламент)

9.    Управління конкурентоспроможністю (анотація, регламент)

10.  Практикум з бізнес-планування* (анотація, регламент)

2 курс (2018 р. прийому)

11.  ERP-технології (анотаціярегламент)

12.  Бізнес-комунікації та лідерство  (анотаціярегламент)

13.  Ціноутворення на ринку активів (анотація, регламент)

Спеціальність «Менеджмент» освітня програма "Бізнес-адміністрування" (освітньо-наукова програма):

1 курс (2019 р. прийому): 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (анотація, регламент)

2. Ціни та ринки (анотація, регламент)

3. Управління людськими ресурсами (анотаціярегламент)

4. Управління бізнес-процесами (анотація, регламент)

5. Управлінська економіка (анотаціярегламент)

6. Прийняття рішень (анотаціярегламент)

7. Управління капіталом  (анотаціярегламент)

8. Сталий розвиток (анотаціярегламент)

9. Злиття та поглинання* (анотація, регламент)

10. Практикум* (анотаціярегламент)

2 курс (2018 р. прийому)

12.  Злиття та поглинання (анотація, регламент)

13.  Управління змінами (анотація, регламент)

14.  Ціни та ринки (анотація, регламент)

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітня програма "Підприємництво, торгівля та логістика" (освітньо-професійна програма):

2 курс (2018 р. прийому)

1.  Транспортна логістика* (анотаціярегламент)

2.  Управління капіталом* (анотаціярегламент)

3.  Ціни та ринки* (анотаціярегламент)

* Дисципліни вільного вибору студента

 

БАКАЛАВРАТУРА (2017 рік прийому)

Спеціальність "Економіка", спеціалізація «Економіка і бізнес»: 

 1. Основи функціонування та ефективності економічних систем  (анотаціярегламент)
 2. Екологічна економіка (анотаціярегламент)
 3. Статистика (анотаціярегламент)
 4. Ціни та ринки (анотаціярегламент)
 5. Економіка підприємства (анотаціярегламент)
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини (анотаціярегламент)
 7. Прикладна статистика (анотаціярегламент)
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":
 1. Вступ до спеціальності (анотаціярегламент)
 2. Економіка підприємництва (анотаціярегламент)
 3. Економіка природокористування (анотаціярегламент)
 4. Статистика (анотаціярегламент)
 5. Ціни та ціноутворення (анотаціярегламент)
 6. Бізнес-комунікації (анотаціярегламент)
 7. Європейська торгівельна політика (анотаціярегламент)