Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Навчання

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

 
 
 
 
 

БАКАЛАВРАТУРА 

Спеціальність "Економіка" освітня програма «Економіка і бізнес»:

1 курс (2019 рік прийому)

1.    Економіка підприємства

2.    Статистика

3.    Економіка підприємства ІІ

2 курс (2018 р. прийому)

4.    Ефективність економічних систем

5.    Економіка природокористування*

6.    Регіональна економіка*

7.    Економічний аналіз 

8.    Економіка праці

9.    Моделювання та прогнозування економічних процесів

3 курс (2017 р. прийому)

10.  Інвестиційний аналіз

11.  Зовнішньоекономічна  діяльність

12.  Економіка промисловості

13.  Моделювання та прогнозування соціально-економічних систем*

14.  Бізнес-комунікації*

15.  Внутрішній економічний механізм підприємства*

16.  EU Trade Policy*

17.  Організація ведення бізнесу

18.  Проектний аналіз

19.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

20.  Start Up*

21.  Практикум (тренінг)*

22.  Economisc  and Organisation of Innovative Activity*

4 курс (2016 р. прийому)

23.  Стратегія підприємства

24.  Управління витратами

25.  Інформаційна економіка

26.  Моделювання та прогнозування економічних процесів*

27.  Практикум*

28.  EU Policies for Green Economy*

29.  Конкурентна політика*

30.  Мотиваційний механізм підприємства

31.  Потенціал і розвиток підприємства

32.  Проектний аналіз

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

1 курс (2019 р. прийому)

1.    Організація підприємницької діяльності

2.    Статистика

3.    Ціни та ціноутворення

4.    Економіка підприємництва

2 курс (2018 рік прийому)

5.    Організація взаємозвязків з клієнтами

6.    Регуляторна політика

7.    Екологічна економіка*

8.    Корпоративна та соціальна відповідальність*

9.    Регіональний розвиток соціально-економічних систем*

10.  Економіка праці і соціально-трудові відносини

11.  Соціально-трудові відносини в підприємництві

3 курс (2017 р. прийому)

15.  Аналіз підприємницької діяльності

16.  Бізнес-планування підприємницької діяльності

17.  Економіка туризму*

18.  Start Up*

19.  Власна справа*

20.  Підприємництво в АПК*

21.  Управління витратами підприємницької діяльності

22.  Підтримка бізнесу

23.  Бізнес-рішення та оцінювання ризиків

24.  Підприємницькі стратегії

25.  Internet Trading*

26.  Економіка спорту*

27.  Інформаційна економіка*

28.  Публічні закупівлі*

4 курс (2016 р. прийому)

29.  Економіка логістичних рішень

30.  Глобальні ринки і конкуренція

31.  Транспортні послуги

32.  Турістичний бізнес

33.  Регуляторна політика*

34.  Економіко-правові відносини в підприємництві*

35.  Управління витратами підприємства*

36.  Інтернет трейдинг

37.  Ефективність продажів

38.  Project analysis*

39.  Основи системного підходу*

40. Економіка спорту*

 

МАГІСТРАТУРА 

Спеціальність "Економіка" освітня програма «Економіка та бізнес-інновації» (освітньо-професійна програма):

1 курс (2019 р. прийому)

1.    Економіка розвитку

2.    Соціальна та солідарна економіка

3.    Бізнес-діагностика

4.    Планування операційної діяльності

5.    Управління активами 

6.    Управління інноваційним потенціалом компанії*

7.    Управління людськими ресурсами підприємства

8.    Економіка ресурсозбереження

9.    Управління конкурентоспроможністю

10.  Практикум з бізнес-планування*

2 курс (2018 р. прийому)

11.  ERP-технології

12.  Бізнес-комунікації та лідерство

13.  Ціноутворення на ринку активів

Спеціальність «Менеджмент» освітня програма "Бізнес-адміністрування" (освітньо-наукова програма):

1 курс (2019 р. прийому): 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням

2. Ціни та ринки

3. Управління людськими ресурсами

4. Управління бізнес-процесами

5. Управлінська економіка

6. Прийняття рішеньє

7. Управління капіталом

8. Сталий розвиток

9. Злиття та поглинання*

10. Практикум*

2 курс (2018 р. прийому)

12.  Злиття та поглинання

13.  Управління змінами

14.  Ціни та ринки

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітня програма "Підприємництво, торгівля та логістика" (освітньо-професійна програма):

2 курс (2018 р. прийому)

1.  Транспортна логістика*

2.  Управління капіталом*

3.  Ціни та ринки*

* Дисципліни вільного вибору студента

 

БАКАЛАВРАТУРА (2017 рік прийому)

Спеціальність "Економіка", спеціалізація «Економіка і бізнес»: 

 1. Основи функціонування та ефективності економічних систем
 2. Екологічна економіка
 3. Статистика
 4. Ціни та ринки
 5. Економіка підприємства
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 7. Прикладна статистика
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":
 1. Вступ до спеціальності
 2. Економіка підприємництва
 3. Економіка природокористування
 4. Статистика
 5. Ціни та ціноутворення
 6. Бізнес-комунікації
 7. Європейська торгівельна політика