Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Навчання

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

Навчальні плани (2017 року прийому)

Бакалавратура

Економіка (Економіка і бізнес)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістратура

Економіка (Економіка підприємства)

Економіка (Економіка довкілля та природних ресурсів)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Торгівля)

Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Семестрові навчальні плани (2017-2018 н.р.)

Бакалавратура

Магістратура

 

РЕГЛАМЕНТИ ДИСЦИПЛІН

Графік виконання кваліфікаційних робіт студентами спеціальностей кафедри економіки та БА на 2017-2018 н.р.

БАКАЛАВРАТУРА (2017 рік прийому)

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка і бізнес»:

1 курс

1.    Економіка підприємства

2.    Статистика

3.    Економіка підприємства ІІ

2 курс

4.    Ефективність економічних систем

5.    Економіка природокористування*

6.    Ціни та ринки*

7.    Економічний аналіз 

8.    Економіка праці

9.    Інформаційні системи в економіці

3 курс

10.  Інвестиційний аналіз

11.  Зовнішньоекономічна  діяльність

12.  Економіка промисловості

13.  Моделювання та прогнозування соціально-економічних систем*

14.  Бізнес-комунікації*

15.  Внутрішній економічний механізм підприємства*

16.  Євроінтеграційні процеси*

17.  Організація ведення бізнесу

18.  Проектний аналіз

19.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

20.  Start Up*

21.  Практикум (тренінг)*

22.  Економіка та організація інноваційної діяльності*

4 курс

23.  Стратегія підприємства

24.  Управління витратами підприємства

25.  Інформаційна економіка

26.  Бюджетування бізнесу*

27.  Реінжиніринг бізнес-процесів*

28.  Інтернаціоналізація бізнесу*

29.  Регіональний розвиток соціально-економічних систем*

30.  Мотиваційний механізм підприємства

31.  Потенціал і розвиток підприємства

32.  Бізнес-планування*

33.  Регулювання зовнішньоекономічною діяльністю

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

1 курс

1.    Організація підприємницької діяльності

2.    Статистика

3.    Ціни та ціноутворення

4.    Економіка підприємництва

2 курс

5.    Економіка торгівлі

6.    Економіка підприємництва ІІ

7.    Екологічна економіка

8.    Корпоративна та соціальна культура*

9.    Бізнес-етика*

10.  Інвестування підприємницької діяльності

11.  Соціально-трудові відносини в підприємництві

12.  Економіка та управління запасами

13.  Економіка готельного бізнесу*

14.  Економіка ресторанного бізнесу*

3 курс

15.  Аналіз підприємницької діяльності

16.  Бізнес-планування підприємницької діяльності

17.  Економіка туризму*

18.  Start Up*

19.  Власна справа*

20.  Підприємництво в АПК*

21.  Управління витратами підприємницької діяльності

22.  Підтримка бізнесу

23.  Бізнес-рішення та оцінювання ризиків

24.  Підприємницькі стратегії

25.  Інтернет-трейдинг*

26.  Економіка спорту*

27.  Інформаційна економіка*

28.  Публічні закупівлі*

4 курс

29.  Економіка логістичних рішень

30.  Глобальні ринки і конкуренція

31.  Зовнішньоекономічна  діяльність

32.  Організація взаємозв’язків з клієнтами*

33.  Економіка транспорту*

34.  Економіко-правові відносини в підприємництві*

35.  Реінжиніринг бізнес-процесів*

36.  Віртуальне підприємництво

37.  Ефективність продажів

38.  Проектний аналіз

39.  Основи системного підходу

 

МАГІСТРАТУРА (2017 рік прийому)

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка підприємства» (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Економіка розвитку

2.    Соціальна та солідарна економіка

3.    Бізнес-діагностика

4.    Стратегічне управління підприємством

5.    Управління активами (Економічне управління підприємством)

6.    Управління потенціалом підприємства

7.    Управління ресурсами підприємства

8.    Управління бізнес-процесами в глобальному середовищі (Управління міжнародним бізнесом)

9.    Бізнес-комунікації*

10.  Ціноутворення на ринку активів*

2 курс

11.  Економіка та управління людським капіталом*

12.  Управління інвестиційним портфелем підприємства (Економіка інвестиційних процесів на підприємстві)*

13.  Злиття та поглинання (Бізнес: практика злиття, поглинання та альянси)*

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів» (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Економіка розвитку

2.    Соціальна та солідарна економіка

3.    Екологічна економіка

4.    Економіка фірми

5.    Економіка природних ресурсів

6.    Еколого-економічний аналіз

7.    Екологічний менеджмент та аудит

8.    Регулювання і мотивація

9.    Методи прийняття рішень*

10.  Відновлювальні ресурси: проектний менеджмент*

2 курс

11.  Екологічний фандрайзинг*

12.  Потенціал розвитку економічних систем*

13.  Стратегія діяльності організацій та підприємств*

Спеціальність «Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» (освітньо-наукова програма):

1 курс

1.    Іноземна мова за професійним спрямуванням

2.    Основи розвитку систем

3.    Адміністрування бізнесу 

4.    Економіка бізнесу

5.    Бізнес: макро- та мікросередовище 

6.    Стратегічне управління бізнесом

7.    Управління капіталом (Фінансовий менеджмент) 

8.    Операційний менеджмент і управлінський облік 

9.    Адміністрування бізнесу II

10.  Управління міжнародним бізнесом*

11.  Практикум з діагностики фінансового стану підприємства *

2 курс

12.  Ефективні бізнес-рішення (Обґрунтування господарських рішень і управління ризиками )*

13.  Мотиваційний механізм підприємства *

14.  Бізнес-планування *

15.  Бізнес-комунікації*

16.  Реінжиніринг*

17.  Інформаційна економіка*

18.  Економіка ресурсовикористання *

19.  Моделювання та прогнозування економічних процесів*

20.  Бізнес і господарське право *

21.  Інформаційні системи в адмініструванні бізнесу* 

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Торгівля" (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Іноземна мова за професійним спрямуванням

2.    Сучасні тренди в бізнесі

3.    Міжнародна торгівля (Глобальне підприємництво)

4.    Стратегічний аналіз

5.    Сертифікація, стандартизація та якість товарів

6.    Бізнес-моделювання в торгівлі

7.    Комунікації в торгівельній діяльності

8.    Управління взаємозв’язками з клієнтами

9.    Управління активами (Економічне управління в підприємництві)*

10.  Практикум з бізнес-планування*

2 курс

11.  Обґрунтування рішень в торгівлі*

12.  Практикум з організації торговельного бізнесу*

13.  Європейський бізнес та торгівля з ЄС*

* Дисципліни вільного вибору студента

 

БАКАЛАВРАТУРА (2016 рік прийому)

Спеціальність "Економіка", спеціалізація «Економіка і бізнес»: 

 1. Основи функціонування та ефективності економічних систем
 2. Екологічна економіка
 3. Статистика
 4. Ціни та ринки
 5. Економіка підприємства
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 7. Прикладна статистика
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":
 1. Вступ до спеціальності
 2. Економіка підприємництва
 3. Економіка природокористування
 4. Статистика
 5. Ціни та ціноутворення
 6. Бізнес-комунікації
 7. Європейська торгівельна політика

 

МАГІСТРАТУРА (2016 рік прийому)

Спеціальність "Економіка довкілля та природних ресурсів":

 1. Економічні основи ресурсозбереження
 2. Теорія еколого-економічного аналізу
 3. Бізнес-планування в природоресурсній сфері
 4. Стратегія діяльності організацій та підприємств
 5. Економіка довкілля
 6. Економіка природних ресурсів
 7. Економіка фірми
 8. Економічне обгрунтування інвестиційних проектів у природоресурсній сфері
 9. Екологічна економіка
 10. Теорія розвитку систем
 11. Екологічний менеджмент і аудит
 12. Основи системного підходу та методи прийняття рішень
 13. Економічна діагностика
 14. Еколого-економічне моделювання
 15. Промислові революції та фінансові кризи
 16. Соціальна та солідарна економіка

Спеціальність "Бізнес-адміністрування":

 1. Економіка підприємств 
 2. Прикладна статистика 
 3. Фінанси підприємств та бухгалтерський облік
 4. Стратегічне управління 
 5. Фінансовий менеджмент 
 6. Операційний менеджмент і управлінський облік 
 7. Інформаційні системи в менеджменті 
 8. Бізнес і господарське право 
 9. Економіка розвитку 
 10. Економіка та управління інвестиційними процесами
 11. Економіка і організація інноваційної діяльності
 12. Мотиваційний механізм підприємства 
 13. Економіка бізнесу
 14. Економіка ресурсовикористання 
 15. Консультаційний проект
 16. Управління інноваційним потенціалом підприємства
 17. Практикум з діагностики фінансового стану підприємства 
 18. Обгрунтування господарських рішень і управління ризиками 
 19. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства 
 20. Бізнес: макро- та мікросередовище 
 21. Бізнес-планування інноваційних проектів 
 22. Адміністрування бізнесу 

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Економіка підприємства":

 1. Бізнес-моделювання в підприємництві
 2. Стратегічний аналіз в підприємницькій діяльності
 3. Глобальне підприємництво
 4. Діагностика підприємницької діяльності
 5. Управління потенціалом підприємства
 6. Інформаційні системи в підприємництві-ІІ
 7. Економіка та управління людськими ресурсами
 8. Економічне управління в підприємництві
 9. Економіка інвестиційних процесів на підприємстві
 10. Сталий розвиток та підприємництво
 11. Стратегічне планування
 12. Підприємницький сектор: практика злиття, поглинання

 

БАКАЛАВРАТУРА (2015 рік прийому)

Спеціальність "Економіка підприємства":

 1. Мотиваційний механізм підприємства
 2. Екологічна економіка
 3. Економічне управління підприємством
 4. Статистика
 5. Управління міжнародним бізнесом
 6. Інформаційні системи підприємства
 7. Інформаційні системи підприємства - ІІ
 8. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 9. Бізнес-планування інноваційних проектів
 10. Внутрішній економічний механізм підприємства
 11. Економіка і бізнес (Економіка і міжнародний бізнес)
 12. Економічні відносини європейської торгівлі (Європейський бізнес і торгівля з Україною)
 13. Економіка інвестиційних процесів на підприємстві
 14. Бізнес-діагностика
 15. Інвестиційна діяльність підприємства
 16. Економічний аналіз 
 17. Бізнес: практика злиття, поглинання та альянси
 18. Економіка підприємства
 19. Економіка розвитку
 20. Економічне обгрунтування технологічних процесів
 21. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 22. Зовнішньоекономічна  діяльність
 23. Економіка та організація інноваційної діяльності
 24. Інформаційна економіка
 25. Start-up міжнародних проектів
 26. Методи ефективного управління економічними системами
 27. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку
 28. Потенціал і розвиток підприємства
 29. Проектний аналіз
 30. Практикум з діагностики економічного стану підприємства
 31. Стратегія підприємства
 32. Стратегічне управління підприємством
 33. Управління витратами підприємства
 34. Економіка та управління людськими ресурсами
 35. Управління потенціалом підприємства

 

БАКАЛАВРАТУРА (2014 рік прийому)

Спеціальність "Економіка підприємства":

 1. Мотиваційний механізм підприємства
 2. Екологічна економіка
 3. Економічне управління підприємством
 4. Статистика
 5. Управління міжнародним бізнесом
 6. Інформаційні системи підприємства
 7. Інформаційні системи підприємства - ІІ
 8. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 9. Бізнес-планування інноваційних проектів
 10. Внутрішній економічний механізм підприємства
 11. Економіка і бізнес (Економіка і міжнародний бізнес)
 12. Економічні відносини європейської торгівлі (Європейський бізнес і торгівля з Україною)
 13. Економіка інвестиційних процесів на підприємстві
 14. Бізнес-діагностика
 15. Інвестиційна діяльність підприємства
 16. Економічний аналіз 
 17. Бізнес: практика злиття, поглинання та альянси
 18. Економіка підприємства
 19. Економіка розвитку
 20. Економічне обгрунтування технологічних процесів
 21. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 22. Зовнішньоекономічна  діяльність
 23. Економіка та організація інноваційної діяльності
 24. Інформаційна економіка
 25. Start-up міжнародних проектів
 26. Методи ефективного управління економічними системами
 27. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку
 28. Потенціал і розвиток підприємства
 29. Проектний аналіз
 30. Практикум з діагностики економічного стану підприємства
 31. Стратегія підприємства
 32. Стратегічне управління підприємством
 33. Управління витратами підприємства
 34. Економіка та управління людськими ресурсами
 35. Управління потенціалом підприємства