Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Навчання

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

Анотації    Регламенти

Методичне забезпечення та інформаційна підпримка

БАКАЛАВРАТУРА 

Спеціальність "Економіка" освітня програма «Економіка і бізнес»:

1 семестр (2019 рік прийому)

1.    Економіка підприємства (анотаціярегламент, викладач)

2 семестр (2019 рік прийому)

2.    Статистика (анотаціярегламент, викладач)

3.    Економіка підприємства ІІ (анотаціярегламент, викладач)

3 семестр (2018 р. прийому)

4.    Ефективність економічних систем (анотаціярегламент, викладач)

5.    Моделювання та прогнозування економічних процесів (анотаціярегламент, викладач)

6.    Регіональна економіка* (анотаціярегламент, викладач)

4 семестр (2018 р. прийому)

7.    Економіка праці (анотаціярегламент, викладач)

8.    Економічний аналіз  (анотаціярегламент, викладач)

5 семестр (2017 р. прийому)

9.  Інвестиційний аналіз (анотаціярегламент, викладач)

10.  Зовнішньоекономічна  діяльність (анотаціярегламент, викладач)

11.  Економіка промисловості (анотаціярегламент, викладач)

12.  Моделювання та прогнозування соціально-економічних систем* (анотаціярегламент, викладач)

13.  Бізнес-комунікації*  (анотаціярегламент, викладач)

14.  Внутрішній економічний механізм підприємства* (анотаціярегламент, викладач)

15.  EU Trade Policy*  (анотаціярегламент, викладач)

6 семестр (2017 р. прийому)

16.  Організація ведення бізнесу (анотаціярегламент, викладач)

17.  Проектний аналіз (анотаціярегламент, викладач)

18.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  (анотаціярегламент, викладач)

19.  Start Up* (анотаціярегламент, викладач)

20.  Практикум (тренінг)* (анотаціярегламент, викладач)

21.  Economics  and Organisation of Innovative Activity* (анотаціярегламент, викладач)

7 семестр (2016 р. прийому)

22.  Стратегія підприємства (анотаціярегламент, викладач)

23.  Інформаційна економіка (анотаціярегламент, викладач)

24.  Моделювання та прогнозування економічних процесів*  (анотаціярегламент, викладач)

25.  Практикум* (анотаціярегламент, викладач)

26.  EU Policies for Green Economy* (анотаціярегламент, викладач)

27.  Конкурентна політика* (анотаціярегламент, викладач)

28.  Мотиваційний механізм підприємства (анотаціярегламент, викладач)

29.  Проектний аналіз (анотаціярегламент, викладач)

8 семестр (2016 р. прийому)

29.  Управління витратами (анотаціярегламент, викладач)

30.  Потенціал і розвиток підприємства (анотаціярегламент, викладач)

31. Інноваційні бізнез-технології (анотаціярегламент, викладач)

32. Поведінкова економіка (анотаціярегламент, викладач)

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

1 семестр (2019 р. прийому)

1.    Організація підприємницької діяльності (анотаціярегламент, викладач)

2 семестр (2019 р. прийому)

2.    Статистика (анотаціярегламент, викладач)

3.    Ціни та ціноутворення (анотаціярегламент, викладач)

3 семестр (2018 рік прийому)

4.    Економіка підприємництва (анотаціярегламент, викладач)

5.    Регуляторна політика (анотаціярегламент, викладач)

6.    Екологічна економіка* (анотаціярегламент, викладач)

7.   Регіональний розвиток соціально-економічних систем* (анотаціярегламент, викладач)

4 семестр (2018 рік прийому)

8.    Організація взаємозвязків з клієнтами (анотаціярегламент, викладач)

9.    Корпоративна та соціальна відповідальність* (анотаціярегламент, викладач)

10.  Економіка праці і соціально-трудові відносини (анотаціярегламент, викладач)

11. Економіка торгівлі (анотаціярегламент, викладач)

5 семестр (2017 р. прийому)

12.  Аналіз підприємницької діяльності (анотаціярегламент, викладач)

13.  Бізнес-планування підприємницької діяльності (анотаціярегламент, викладач)

14.  Економіка туризму* (анотаціярегламент, викладач)

15.  Start Up* (анотаціярегламент, викладач)

16.  Власна справа* (анотаціярегламент, викладач)

17.  Підприємництво в АПК* (анотаціярегламент, викладач)

6 семестр (2017 р. прийому)

18.  Управління витратами підприємницької діяльності (анотаціярегламент, викладач)

19.  Підтримка бізнесу (анотаціярегламент, викладач)

20.  Бізнес-рішення та оцінювання ризиків (анотаціярегламент, викладач)

21.  Підприємницькі стратегії (анотаціярегламент, викладач)

22.  Internet Trading* (анотаціярегламент, викладач)

23.  Економіка спорту* (анотаціярегламент, викладач)

24.  Інформаційна економіка* (анотаціярегламент, викладач)

25.  Публічні закупівлі* (анотаціярегламент, викладач)

7 семестр (2016 р. прийому)

26.  Економіка логістичних рішень (анотаціярегламент, викладач)

27.  Глобальні ринки і конкуренція (анотаціярегламент, викладач)

28.  Транспортні послуги (анотаціярегламент, викладач)

29.  Турістичний бізнес (анотаціярегламент, викладач)

30.  Регуляторна політика* (анотаціярегламент, викладач)

31.  Економіко-правові відносини в підприємництві* (анотаціярегламент, викладач)

32.  Управління витратами підприємства* (анотаціярегламент, викладач)

33. Економіка спорту* (анотаціярегламент, викладач)

8 семестр (2016 р. прийому)

34.  Інтернет трейдинг (анотаціярегламент, викладач)

35.  Ефективність продажів (анотаціярегламент, викладач)

36.  Project analysis* (анотаціярегламент, викладач)

37.  Основи системного підходу* (анотаціярегламент, викладач)

Спеціальність 6.231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Економічні основи соціальної роботи зі змістовим модулем: Соціальне підприємництво (3с.) (анотаціярегламент, викладач)

Спеціальність 6.141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Економіка і організація виробництва електроенергії (4 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Економічний механізм функціонування ринку електроенергії (4 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Організаційно-економічний механізм екологізації електроенергетики (5с.) (анотаціярегламент, викладач)

Стратегічне планування елктроенергетичного виробництва (6 с.) (анотаціярегламент, викладач)

Проектний аналіз на підприємствах електроенергетики (8 с.) (анотаціярегламент, викладач)

6.072.00.12 ФІНАНСИ ТА ОБЛІК В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Економіка природокористування (анотаціярегламент, викладач)

Прикладна статистика (анотаціярегламент, викладач)

* Дисципліни вільного вибору студента