Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Навчання

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ

З метою підвищення прозорості, у розділі "Навчання" ви можете знайти інформацію з основних дисциплін, що викладаються кафедрою 

 
 
 
 
 

БАКАЛАВРАТУРА (2018 рік прийому)

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка і бізнес»:

1 курс

1.    Економіка підприємства

2.    Статистика

3.    Економіка підприємства ІІ

2 курс

4.    Ефективність економічних систем

5.    Економіка природокористування*

6.    Ціни та ринки*

7.    Економічний аналіз 

8.    Економіка праці

9.    Інформаційні системи в економіці

3 курс

10.  Інвестиційний аналіз

11.  Зовнішньоекономічна  діяльність

12.  Економіка промисловості

13.  Моделювання та прогнозування соціально-економічних систем*

14.  Бізнес-комунікації*

15.  Внутрішній економічний механізм підприємства*

16.  Євроінтеграційні процеси*

17.  Організація ведення бізнесу

18.  Проектний аналіз

19.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

20.  Start Up*

21.  Практикум (тренінг)*

22.  Економіка та організація інноваційної діяльності*

4 курс

23.  Стратегія підприємства

24.  Управління витратами підприємства

25.  Інформаційна економіка

26.  Бюджетування бізнесу*

27.  Реінжиніринг бізнес-процесів*

28.  Інтернаціоналізація бізнесу*

29.  Регіональний розвиток соціально-економічних систем*

30.  Мотиваційний механізм підприємства

31.  Потенціал і розвиток підприємства

32.  Бізнес-планування*

33.  Регулювання зовнішньоекономічною діяльністю

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

1 курс

1.    Організація підприємницької діяльності

2.    Статистика

3.    Ціни та ціноутворення

4.    Економіка підприємництва

2 курс

5.    Економіка торгівлі

6.    Економіка підприємництва ІІ

7.    Екологічна економіка

8.    Корпоративна та соціальна культура*

9.    Бізнес-етика*

10.  Інвестування підприємницької діяльності

11.  Соціально-трудові відносини в підприємництві

12.  Економіка та управління запасами

13.  Економіка готельного бізнесу*

14.  Економіка ресторанного бізнесу*

3 курс

15.  Аналіз підприємницької діяльності

16.  Бізнес-планування підприємницької діяльності

17.  Економіка туризму*

18.  Start Up*

19.  Власна справа*

20.  Підприємництво в АПК*

21.  Управління витратами підприємницької діяльності

22.  Підтримка бізнесу

23.  Бізнес-рішення та оцінювання ризиків

24.  Підприємницькі стратегії

25.  Інтернет-трейдинг*

26.  Економіка спорту*

27.  Інформаційна економіка*

28.  Публічні закупівлі*

4 курс

29.  Економіка логістичних рішень

30.  Глобальні ринки і конкуренція

31.  Зовнішньоекономічна  діяльність

32.  Організація взаємозв’язків з клієнтами*

33.  Економіка транспорту*

34.  Економіко-правові відносини в підприємництві*

35.  Реінжиніринг бізнес-процесів*

36.  Віртуальне підприємництво

37.  Ефективність продажів

38.  Проектний аналіз

39.  Основи системного підходу

 

МАГІСТРАТУРА (2018 рік прийому)

Спеціальність "Економіка" спеціалізація «Економіка підприємства» (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Економіка розвитку

2.    Соціальна та солідарна економіка

3.    Бізнес-діагностика

4.    Стратегічне управління підприємством

5.    Управління активами (Економічне управління підприємством)

6.    Управління потенціалом підприємства

7.    Управління ресурсами підприємства

8.    Управління бізнес-процесами в глобальному середовищі (Управління міжнародним бізнесом)

9.    Бізнес-комунікації*

10.  Ціноутворення на ринку активів*

2 курс

11.  Економіка та управління людським капіталом*

12.  Управління інвестиційним портфелем підприємства (Економіка інвестиційних процесів на підприємстві)*

13.  Злиття та поглинання (Бізнес: практика злиття, поглинання та альянси)*

Спеціальність «Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» (освітньо-наукова програма):

1 курс

1.    Іноземна мова за професійним спрямуванням

2.    Основи розвитку систем

3.    Адміністрування бізнесу 

4.    Економіка бізнесу

5.    Бізнес: макро- та мікросередовище 

6.    Стратегічне управління бізнесом

7.    Управління капіталом (Фінансовий менеджмент) 

8.    Операційний менеджмент і управлінський облік 

9.    Адміністрування бізнесу II

10.  Управління міжнародним бізнесом*

11.  Практикум з діагностики фінансового стану підприємства *

2 курс

12.  Ефективні бізнес-рішення (Обґрунтування господарських рішень і управління ризиками )*

13.  Мотиваційний механізм підприємства *

14.  Бізнес-планування *

15.  Бізнес-комунікації*

16.  Реінжиніринг*

17.  Інформаційна економіка*

18.  Економіка ресурсовикористання *

19.  Моделювання та прогнозування економічних процесів*

20.  Бізнес і господарське право *

21.  Інформаційні системи в адмініструванні бізнесу* 

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Торгівля" (освітньо-професійна програма):

1 курс

1.    Іноземна мова за професійним спрямуванням

2.    Сучасні тренди в бізнесі

3.    Міжнародна торгівля (Глобальне підприємництво)

4.    Стратегічний аналіз

5.    Сертифікація, стандартизація та якість товарів

6.    Бізнес-моделювання в торгівлі

7.    Комунікації в торгівельній діяльності

8.    Управління взаємозв’язками з клієнтами

9.    Управління активами (Економічне управління в підприємництві)*

10.  Практикум з бізнес-планування*

2 курс

11.  Обґрунтування рішень в торгівлі*

12.  Практикум з організації торговельного бізнесу*

13.  Європейський бізнес та торгівля з ЄС*

* Дисципліни вільного вибору студента

 

БАКАЛАВРАТУРА (2017 рік прийому)

Спеціальність "Економіка", спеціалізація «Економіка і бізнес»: 

 1. Основи функціонування та ефективності економічних систем
 2. Екологічна економіка
 3. Статистика
 4. Ціни та ринки
 5. Економіка підприємства
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 7. Прикладна статистика
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":
 1. Вступ до спеціальності
 2. Економіка підприємництва
 3. Економіка природокористування
 4. Статистика
 5. Ціни та ціноутворення
 6. Бізнес-комунікації
 7. Європейська торгівельна політика