Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Таранюк Леонiд Миколайович

altНауковий ступiнь, вчене звання: д.е.н., професор

Посада: професор кафедри

Основнi дисциплiни: «Потенціал і розвиток підприємства»,«Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства», «Управління інноваційним потенціалом підприємства»,«Економіка та організація виробництва електроенергетики»,«Соціально-економічний потенціал розвитку систем», «Механізм трансформації підприємства».

Науковi iнтереси: реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств, інноваційні методи управління, трансформаційні процеси в діяльності суб’єктів господарювання, управління бізнес-процесами в підприємницькій та торговельній сферах 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Має сертифікат Pearson Test of English-PTE. Certificate of Attainment in Modern Languages. English Level В2.

Професійна діяльність.

У Сумському державному університеті працює з 2001 року. До  викладацької роботи працював на підприємствах машинобудівної і  деревообробної  галузі міста Сум  провідним спеціалістом, начальником сектору відділу маркетингу, начальником  планового відділу.  За кваліфікацією магістр з економіки підприємства.

У 2004 році закінчив аспірантуру, а в 2013 році докторантуру Сумського державного університету.

Є членом спеціалізованої вченої  ради Д 64.050.02 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Викладацька діяльність

Основні дисципліни, які викладає викладач: «Економіка і організація виробництва електроенергетики» (українською мовою); «Потенціал і розвиток підприємства» (українською та англійською мовою); «Соціально-економічний потенціал розвитку систем» (українською мовою); «Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства» (українською та англійською мовою); «Механізм трансформації підприємства» (українською мовою); «Управління інноваційним потенціалом підприємства» (українською та англійською мовою). Таранюк Л.М. здійснює керівництво студентами — участь студентів у конференціях Сумського державного університету та інших ВНЗ України, міжнародних і всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Таранюк Л. М. є автором 4 підручників, 4 навчальних посібників, 8 методичних вказівок.

У 2009 році отримав вчене звання доцент кафедри економіки. У 2016 році отримав вчене звання професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування.

Наукова діяльність

Участь більше ніж у 60 міжнародних конференціях, грантах Президента України, науково-дослідних темах, госпдоговірних темах кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету.

Таранюк Л.М. є керівником науково-дослідних тем: «Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» (номер державної реєстрації 0111U003565) (термін виконання 2011-2016 рр.); «Удосконалення маркетингової діяльності промислового підприємства шляхом впровадження реінжинірингових заходів» (шифр госпдоговірної теми 53.14-01.16/17.СП) (термін виконання 2016-2017 рр.) (замовник АТ Сумський завод «Насосенергомаш»); «Організаційні, економічні засади управління бізнес-процесами на виробництві» (шифр госпдоговірної теми 53.14-03.15.СП) (термін виконання 2015-2018 рр.) (замовник ПП ТД «Газпроменерго»). Таранюк Л.М. є виконавцем наступних тем: «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0115U000684) (термін виконання 2015-2017 рр.); «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні (номер державної реєстрації 0116U007179) (термін виконання 2016-2017 рр.); «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (номер державної реєстрації 0116U007180) (термін виконання 2016-2017 рр.); «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції» (ДР 0118U003578).

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне обґрунтування реструктуризації промислових підприємств в умовах перехідної економіки» зі спеціальності 08.02.03 — організація управління, планування і регулювання економікою. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, на тему «Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Веде керівництво двома аспірантами, одним здобувачем. Таранюк Л.М. пройшов наукове стажування за кордоном у Варненському економічному університеті  (Болгарія) Таранюк Л.М. є автором більше  ніж 100 наукових праць, в тому числі 2 одноосібних монографій, 6 монографій за колективним авторством, має статті у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus та Web of Science.

Під керівництвом Таранюка Л.М. захищено кандидатські дисертації:
 
Гриценко П.А. "ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ" (2014).
 
Аспіранти Таранюка Л.М.: Ігнатченко В.М., Кобизький В.С., Павлик В.В.  

Публікації Таранюка Л.М.

Cписок наукових та навчально-методичних праць