Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Вороненко В’ячеслав Ігорович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н.

Посада: асистент

Основнi дисциплiни: інформаційні системи підприємства, управління ресурсами підприємств

Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, математичне моделювання в економіці, стратегія еколого-економічного розвитку регіонів

Iншi обов’язки: адміністратор сайтів кафедри, технічний редактор Мiжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2.

Участь у держбюджетних темах, грантах та наукових проектах:

Вороненко В.І. є виконавцем НДР «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0115U000684); НДР «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції» (№ д/р 0118U003578); НДР «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0111U002149). Є виконавцем двох міжнародних наукових проектів: «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ д/р 0117U003260) = “Forming institutional and economic bases of sustainable development and green economy on regional level” (No. TAP LU-4-2016); «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ д/р 0113U002790). Також є виконавцем двох Грантів Президента України: «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (№ д/р 0116U007180); «Організаційно-економічні засади адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуацій» (№ д/р 0114U007076). Крім переліченого, Вороненко В.І. є виконавцем гранту молодих вчених «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі» (№ д/р 0117U003932); двох НДР другої половини дня (№ д/р 0114U001764; № д/р 0111U003566) на кафедрі економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування за відповідною тематикою досліджень. 

Участь у стажуваннях та підвищеннях кваліфікації:

Вороненко В.І. щорічно проводить навчальні заняття іноземною мовою для магістрантів кафедри у середній кількості 52 год. на рік. У 2018 році успішно закінчив дворічний цикл підготовки з англійської мови для викладачів, організований ФПКВ СумДУ. У 2017 році пройшов стажування, організоване Школою економіки та бізнесу (Kaunas University of Technology, м. Каунас, Литва) за темою "Economic Basis of Sustainable Development and Green Economy: Issues for Lithuania and Ukraine" ("Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України").

Публікації Вороненка В.І.: