Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Карiнцева Олександра Iванiвна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, управління витратами, управління активами, укравління капіталом

Науковi iнтереси:  економіка стійкого розвитку, оцінка екологічних витрат, економіка підприємства, інформаціна економіка,  «зелена» економіка, економіко-екологічні трансформації, реструктуризація економіки

Iншi обов’язки: заступник завідувача кафедри, член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE

 
 

Викладацька діяльність:

 • Дисципліни: «Економіка підприємства», «Управління активами», «Управління капіталом», «Управління витратами», «Потенціал і розвиток підприємства».
 • Автор та співавтор дистанційних курсів: «Фінансовий менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління витратами підприємства», «Ціноутворення».
 • Автор та співавтор 10 підручників і 9 навчальних посібників, 15 методичних вказівок.
 • Керівництво студентами: підготовка студентів і публікацій (тез і статей) до участі у наукових конференціях і семінарах (не менш 2 студентів щорічно).
Наукова діяльність:
 • Автор: 8 монографій, 150 статей, в тому числі міжнародних.
 • Дисертаційне дослідження за спеціальністю 08.08.01 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища захищено у 1997р. на тему «Економічні основи планування процесів екологічно сталого розвитку території».
 • Участь у 50 конференціях міжнародного рівня.
 • Участь у 12 фундаментальних держбюджетних темах, 6 грантових проектах та програмах (Бельгія, Білорусь, Гана, Росія).
 • Керує підготовкою аспірантів та здобувачів - під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій (на кінець 2017 р.):
 1. Подлєсна Василиса Георгіївна 2007 р.
 2. Шкарупа Олена Василівна 2008 р.
 3. Харченко Микола Олексійович 2009 р.
 4. Волк Ольга Миколаївна 2009 р. 
 5. Шамота Галина Михайлівна 2010 р.
 6. Тарасенко Світлана Вікторівна 2011 р.

Аспіранти Карінцевої О.І.:

 • Дяченко Анна Вікторівна;
 • Ковальова Анастасія Володимирівна.
Держбюджетні теми та гранти:
 
«Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ ДР 0111U002149, 2012 р.);
«Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ ДР № 0113U002790) - 2013-2014 р.);
«Фундаментальні основи управління сталим розвитком підприємства, території, суспільства» (№ ДР 0113U007870, 2014 р.);
«Методологія інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємництва» (№ ДР 0113U007871, 2014 р.);
«Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем» (№ ДР 0111U003564, 2015 р.)
«Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ ДР 0115U000684) – 2015-2016 рр.;
«Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ др 0116U007179) – 2016-2017 рр.
 
Наукові стажування:
 • Програма TACIS (Сертифікат заочного курсу екологічного менеджменту для працівників міських самоврядувань Росії та України) ICLEI, Німеччина (1995-1996 р.);
 • Бельгія, Вільний Університет Брюсселю, кафедра екології людини (1998 р.)
 • Литва, м. Каунас, Kaunas University of Technology (листопад, 2016 р.)
 • Литва, м. Каунас, Kaunas University of Technology (жовтень, 2017 р.)
Організаційна робота:
 • Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з 1998 р.
 • Член редколегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

Публікації Карінцевої О.І.