Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Чорток Юлія Володимирівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: фінансовий менеджмент, терія виробництва і витрат

Науковi iнтереси: економічні й екологічні аспекти логістики, підходи до післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Додаткова інформація: освіта вища. У 2005 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». З 01.11.2005 року по 01.11.2008 року навчалася у аспірантурі СумДУ на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. У 2010 році в Сумському державному університеті захистила дисертаційну роботу на тему «Еколого-економічний механізм управління логістичною ситсемою торговельного підприємства» за спеціальністю: 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Викладацька діяльність: З 01.09.2005 р. працювала на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування на посаді асистента за сумісництвом, з 01.11.2008 р. працювала в штаті на посаді асистента кафедри економіки та бізнес-адміністрування, з 01.10.2010 р. працює в штаті на посаді старшого викладача кафедри економіки та бізнес-адміністрування. Загальний педагогічний стаж складає 6 років.

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін: «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (денна, заочна та дистанційна форми навчання), «Фінансовий менеджмент» (денна та заочна форми навчання), «Теорія виробництва та витрат» (денна, заочна та дистанційна форми навчання), «Внутрішній економічний механізм підприємства» (дистанційна форма навчання) тощо. Є співавтором дистанційного курсу: «Теорія виробництва та витрат» (співавтор — к.е.н., доц.. Карінцева О.І.). Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів і дипломними роботами спеціалістів. Постійно займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях.

Наукова діяльність: є автором більш ніж 30 наукових та навчально-методичних праць, з яких 2 розділи у колективних монографіях, 2 підрозділи у підручниках, 2 методичних видання, 5 статей у наукових фахових виданнях, більш ніж 26 публікацій у збірниках тез наукових конференцій, в тому числі у співавторстві зі студентами.

Організаційна робота: успішно виконує всі види навчальних доручень та працює зі студентами денної, заочної, вечірньої і дистанційної форм навчання.

 

Публікації Чорток Ю.В.: