Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Дерев'янко Юрiй Миколайович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка розвитку, основи розвитку систем, сталий розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність економічних систем, управлінська економіка 

Науковi iнтереси: фактор часу в економіці, обмеженість ресурсів, сталий економічний розвиток

Iншi обов’язки: заступник Головного редактора Міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки»

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 

Викладацька діяльність:

Дисципліни: «Економіка розвитку», «Основи розвитку систем», «Сталий розвиток», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Ефективність економічних систем», «Управлінська економіка», «Бізнес: макро- та мікросередовище», «Проектний аналіз»

Автор та співавтор дистанційних курсів: «Проектний аналіз», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Економіка розвитку», «Ефективність економічних систем»

Співавтор: 5 підручників, 2 навчальних посібників, 3 методичних вказівок

Керівництво студентами: підготовка студентів до участі у наукових конференціях, семінарах та написання статей.

Наукова діяльність:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (присвоєно у 2009 р.) на тему «Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів»

Автор та співавтор: 5 монографій, 19 наукових статей

Участь у конференціях: більше 30-ти науково-практичних конференцій (міжнародних, національних), семінарів

Міжнародні індивідуальні гранти: Німеччина (2003, 2005, 2009, 2013), Словаччина (2006), Бельгія (2010), Нідерланди (2010), Великобританія (2011)

Керівництво підготовкою аспірантів та здобувачів: Козлов Д. В. (2012-2017 рр.).

Держбюджетні теми та гранти (співвиконавець):

«Організаційно-економічні засади врегулювання екологічних конфліктів» (№ д/р: 0111U006115; 2011–2016 рр.)

«Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ д/р: 0113U002790; 2013-2014 рр.);

Керівник наукової теми «Обґрунтування господарських рішень з урахуванням фактору часу» (№ д/р: 0111U006117; 2011-2016 рр.).

Наукові стажування:

Лундський університет (м. Лунд, Швеція, 2007 р.)

Університет Маастрихту, Школа бізнесу і економіки (м. Маастрихт, Нідерланди, 2010 р.).

Публікації Дерев'янко Ю.М.: