Кафедра економіки та
бізнес-адміністрування

Головне меню

Маценко Олександр Михайлович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: мотиваційний механізм підприємства, статистика, стратегія підприємства, Інформаційні системи і технології підприємства.

Науковi iнтереси: управління розподілом і використанням водних ресурсів; соціо-еколого-економічна безпека водокористування; економічна оцінка впливу середовища існування на людський капітал.

Iншi обов’язки:  член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 Освіта. У 2003 р. закінчив фізико-технічний факультет Сумського державного університету (СумДУ), спеціальність «Електронні системи» та здобув кваліфікацію магістра з електронних систем (диплом з відзнакою).
У 2005 р. отримав другу вищу освіту, спеціальність «Економіка підприємства», присвоєно кваліфікацію економіст (профілізація – економіка підприємницької діяльності), СумДУ.

Професійна діяльність. 2003 р. – будучи студентом фізико-технічного факультету, займав посаду старшого лаборанта кафедри промислової електроніки СумДУ.
З 2003 р. працював на посаді інженера з комп’ютерних систем 1-ї категорії управління інформаційних технологій СОД АППБ «Аваль».
У 2004 р. переведений на посаду головного інженера з комп’ютерних систем управління інформаційних технологій Сумської дирекції Райффайзен банк Аваль.
З 2005 по 2008 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі економіки СумДУ.
З 2008 по 2010 рр. працював асистентом кафедри економіки.
У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію.
З 2010 по 2012 рр. – старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, а з 2012 р. – доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування.
Приймає активну участь у популяризації фізкультури та спорту серед викладачів та студентів факультету економіки та менеджменту.

Викладацька діяльність: Основні дисципліни. «Мотиваційний механізм підприємства», «Статистика», «Стратегія підприємства», «Інформаційні системи і технології підприємства».

Наукова діяльність: Опубліковано більше 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:
-    20 фахових статей;
-    3 методичних вказівки з двох дисциплін;
-    30 тез доповідей та матеріалів конференцій, у тому числі 10 апробовано шляхом прийняття участі у закордонних симпозіумах, семінарах, конференціях, з’їздах (Польща, Білорусь, Росія).
Підручники, посібники з грифом міністерства. Є співавтором 5 колективних підручників.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт.
1.    Керівник наукової теми №0111U003566 «Формування системи соціально-економічної безпеки при розподілі та використанні водних ресурсів в Україні», період виконання 2009-2014 рр.;
2.    «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ д/р 0108U000670);
3.    «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№0111U002149).

Також приймав участь в Гранті Президента України під керівництвом д.е.н. Сотник І.М.

Досягнення у підготовці студентів до конкурсів наукових робіт, олімпіад. Під керівництвом Олександра Михайловича студенти неодноразово приймали учать у міжнародних науково-практичних конференціях як в Україні, так і за кордоном, займаючи призові місця. В цілому спільно та під його керівництвом студентами опубліковано 5 статей в спеціалізованих журналах, а також більше 30 тезисів та матеріалів конференцій.
У 2012 р. під спільним керівництвом Чигрин О.Ю. та Маценка О.М. студентка п’ятого курсу Долгодуш А.І. отримала диплом ІІ ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (Кременчуцький національний університет).
Дипломні роботи, виконані студентами під керівництвом Маценка О.М., приймали учать у Всеукраїнських конкурсах на кращий дипломний проект.

Google Scholar Profile

Основні публікації:

1.    Маценко А. М. Эколого-экономический подход к моделированию циклических колебаний в экономике / М. В. Ильяшенко, А. М. Маценко // Механизм регулирования экономики. – 2006. – №4. – С. 222–229.
(http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/3666/1/Illiashenko,Matsenko.pdf)
2.    Маценко А. М. Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / М. Б. Лощинин, И. Н. Сотник, А. М. Маценко // Экономист. – 2008. – №3. – С. 26–37.
3.    Маценко А. М. Социально-экономическое обоснование совершенствования институтов качества воды / А. М. Маценко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия : экономическая. – Выпуск 37-3. – 2009. – С. 100–104.
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/2009_37_3/100.pdf)
4.    Маценко О. М. Наукові засади забезпечення економічної рівноваги ресурсних ринків (на прикладі водних ресурсів) / О. М. Маценко // Вісник СумДУ. – № 2. – 2009. – С. 126-133.
(http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2009/Econom_2_09/09momrrr.pdf)
5.    Маценко О. М. Еколого-економічні проблеми водогосподарського комплексу та організаційно-економічні заходи з їх вирішення / В. В. Сабадаш, О. М. Маценко // Агросвіт. – 2009. – № 10. – С. 2–10.
(http://www.agrosvit.info/index.php?operation=1&id=101&nomer_data=10&year_data=2009)
6.    Маценко О. М. Економічний механізм нормування антропогенного навантаження на водні екосистеми / Л. Г. Мельник, М. А. Хвесик, О. М. Маценко // Економіка України. – № 12. – 2009. – С. 69–76.
7.    Маценко О. М. Економіко-правові аспекти відшкодування економічного збитку / О. М. Маценко, Ю. М. Шапочка // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1. – С. 242–248.
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2011_1/5_5.pdf)
8.    Маценко А. М. Экономико-энвайронментальное благополучие как основа конкурентоспособности человеческого капитала / А. М. Маценко, П. В. Тархов, Ж. В. Деркач // Экономическое пространство : сборник научных трудов. – 2011. – № 56/2. – С. 282–292.
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_56_2/statti/34.pdf)
9.    Маценко О. М. Еколого-економічний аналіз стану земельних та водних ресурсів при видобутку нафти / О. М. Маценко, П. М. Рубанов, О. М. Грамма, О. І. Маценко [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2011. – № 12. – Режим доступу до журналу : http://www.economy. nayka.com.ua.
(http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=875)
10.    Маценко А. М. Оптимизация распределения ресурсов в социально-экономических системах (на примере регионального рынка воды) / А. М. Маценко // Механизм регулирования экономики. – 2011. – № 3. – С. 72–77.