Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Шкарупа Олена Василівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: докторант, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка довкілля та природних ресурсів, інноваційний розвиток соціально-економічних систем, бізнес-планування

Науковi iнтереси: економіка довкілля, теорія сталого соціально-економічного розвитку, бізнес-планування інноваційних проектів, економіка природокористування, регіональна економіка, потенціал та розвиток підприємства.

Iншi обов’язки: член навчально-методичної комісії факультету, заступник завідувача секції «Економіка довкілля та природних ресурсів» (магістерський рівень)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Викладацька діяльність.

Основні дисципліни: Економіка довкілля, Теорія сталого соціально-економічного розвитку, Бізнес-планування інноваційних проектів, Екологія, Регіональна економіка, Потенціал та розвиток підприємства

Розроблений дистанційний курс: Бізнес-планування інноваційних проектів
Є співавтором 5 підручників, 3 навчальних посібників. Загалом має 62 публікації, з них 57 публікацій наукового характеру та 5 навчально-методичних праць.

Керівницво студентами: Підготовка студентів і публікацій (тез і статей) до участі у наукових конференціях і семінарах. Підготовка до участі у олімпіадах (з економіки природокористування), конкурсах студентських наукових робіт та дипломних робіт, зокрема:

   1. Стрілецький С.В. здобув дипломи І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища.

   2. Хмелівська М.О. отримала диплом ІІІ ступеня на Конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (2009-2010 навчальний рік).
 

Наукова діяльність: кандидат економічних наук з 2008 р., вчене звання доцента присвоєно в 2011 р. Старший науковий співробітник за сумісництвом проблемної наукової лабораторії «Економіка сталого розвитку та екологічно збелансованого природокористування» з 2008 р. Участь у 25 конференціях, у 5 міжнародних проектах та 6 наукових темах кафедри, в тому числі наукова тема з власної ініціативи: «Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем» (2011-2015 рр.). Лауреат Гранту Президента України (2011 р.).
Отримано:

   1. Індивідуальні гранти та сертифікати участі в Регіональному семінарі удосконалення викладання міжнародних відносин та Європейських досліджень у вищій освіті: досвід, розвиток та нові підходи (Програма підтримки вищої освіти Інституту відкритого суспільства Темпус/Програма Тасіс Європейської комісії) (м. Дніпропетровськ, Україна, 2004-2005 рр.);
   2. Індивідуальні гранти для участі та сертифікат участі в Програмі підтримки вищої освіти: «Регіональний семінар удосконалення викладання сталого зростання і прокляття природних ресурсів». (Європейський університет у Санкт-Петербурзі, м. Санкт-Петербург, Росія, 2009-2011 рр.).

 

Організаційна робота: член навчально-методичної комісії факультету, заступник завідувача секції «Економіка довкілля та природних ресурсів» (магістерський рівень)