Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Шкарупа Олена Василівна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., доцент

Посада: доцент, заступник директора з наукової роботи ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Основнi дисциплiни: бізнес-планування інноваційних проектів, економічний потенціал соціально-економічних систем, економіка розвитку, економіка ресурсовикористання

Науковi iнтереси: інноваційний розвиток національної економіки, модернізація економіки, державне регулювання економіки, бізнес-планування інноваційних проектів, економіка ресурсовикористання, стратегічний менеджмент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Викладацька діяльність:

1. Керівництво міжнародним навчальним курсом «Сталий розвиток громад» від Університету Уппсала, Швеція (Uppsala University, Sweden) в рамках співробітництва Сумського державного університету з університетами-членами Балтійської програми університетів в рамках викладання дисципліни «Економіка довкілля» (2015-2016 рр.).
2. Перемоги на Всеукраїнських конкурсах наукових та олімпіадах. Зокрема:
 • Краснова Л. О. – диплом I ступеня (2013/2014 рр.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки сільського господарства та АПК;
 • Камінська Ю. О. –  диплом II ступеня Міжнародного конкурсу наукових робіт з моніторингу стану довкілля України (Вінниця, 2014 р.); диплом III ступеня (Житомир, 2014 р.).
 • Мальована І. А. – І місце в ІІ-му турі всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (2012/2013 рр.).
 • Стрілецький С.В. – дипломи І ступеня (2009/2010 рр.) та Часник Ю.А. – диплом ІІ ступеня (2012/2013 рр.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища; 
 • Карпенко О.Г. – перемога у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації «За високу оригінальність власної економічної постановки задачі, її вирішення за допомогою ПЕОМ» зі спеціальності «Економіка підприємства та управління виробництвом», освітньо-професійна програма «магістр» (Донецьк, 2011 р.)
 • Хмелівська М.О. – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства та управління виробництвом» (Донецьк, 2010 р.). 

Наукова діяльність: 

 • Кандидат економічних наук з 2008 р.
 • Отримувач гранту Президента України (2011 р.).
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України (2014 р.).
 • Навчання в докторантурі зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» (2014 -2017 рр.).
 • Наукове керівництво аспірантами (під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації).
 • Є автором більш ніж 90 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. англійською мовою, серед яких розділи у 7 монографіях, підручниках з грифом МОН України, 28 наукових статей у фахових виданнях (з них 26 – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, серед яких 6 – до бази Scopus та 3 – до бази Web of Science), 7 статей у наукових виданнях інших держав.

Під керівництвом Шкарупи О.В. захищено кандидатські дисертації:

 • Гімпель В.В. "Еколого-економічне обґрунтування кластерних формувань для забезпечення сталого розвитку регіону" (2014);
 • Бурич І.В. "Формування портфелю інноваційних проектів для забезпечення «зеленого» зростання економіки регіону" (2016).

Аспіранти Шкарупи О.В.: Треус Алла Анатоліївна. 

Міжнародні проекти та стажування:
 
1. Міжнародний грант в рамках україно-литовського співробітництва «Розробка інституційних та економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (2015-2017 рр.);
2. Сертифікати про міжнародне стажування: «Економічні основи сталого розвитку та «зеленої» економіки» (м. Каунас, Литва, 2016, 2017 рр.); «Економічний розвиток: досвід Норвегії» (м. Mo i Рана, Норвегія, 2017 р.).
3. Участь у проведенні обговоренні реалізації проекту «Стратегія сталого розвитку для України на період до 2030 року» (ПРООН, м. Київ, 2015-2017 рр.).
4. Індивідуальні гранти та сертифікати участі в Регіональному семінарі удосконалення викладання міжнародних відносин та Європейських досліджень у вищій освіті: досвід, розвиток та нові підходи (Програма підтримки вищої освіти Інституту відкритого суспільства Темпус/Програма Тасіс Європейської комісії) (м. Дніпропетровськ, Україна, 2004-2005 рр.);
5. Індивідуальні гранти для участі та сертифікат участі в Програмі підтримки вищої освіти: «Регіональний семінар удосконалення викладання сталого зростання і прокляття природних ресурсів». (Європейський університет у Санкт-Петербурзі, м. Санкт-Петербург, Росія, 2009-2011 рр.).
6. Стажування в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України" (2017 рік).

Організаційна робота: 

1. В складі робочої проектної групи за освітнім рівнем магістр (за програмою «Економіка та бізнес-інновації») (2017- по т.ч.);
2. В складі робочої проектної групи за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (за програмою «Економіка природокористування») (2017- по т.ч.);
3. Виконувала обов’язки секретаря та члена журі галузевої конкурсної комісії з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища» (2006-2010 рр.); 
4. Член оргкомітету та журі Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки природокористування (2010-2012 рр.).
5. Виконує обов’язки відповідального виконавця НДР кафедри в проблемній науково-дослідній лабораторії «Економіка сталого розвитку та екологічно збалансованого природокористування» (2008 - по т.ч.).
6. Участь в роботі акредитаційної комісії зі спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів» (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2013 р.).

Публікації Шкарупи О.В.: