Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Старченко Людмила Володимирiвна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (2009 р., спеціальність Економіка природокористуванна та охорони навколишнього середовища), доцент (2011 р., кафедра економіки)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: економіка підприємства, Інвестиційний менеджмент, Економіка інвестиційних процесів на підприємстві, Моделювання та прогнозування економічних процесів, Математичне моделювання підприємницької діяльності, Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку, Теорія виробництва та витрат

Науковi iнтереси: сталий розвиток, регіональна політика, якість життя населення території, соціо-еколого-економічні процеси, моделювання та прогнозування тенденцій розвитку

Iншi обов’язки: директор центра професійної та післядипломної освіти

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23, +38 (0542) 33-57-74

SCOPUS PROFILE
 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
RESEARCHGATE PROFILE

У 2002 р. закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою). З 2009–2011 рр. – заступник декана факультету економіки та менеджменту з методичної роботи.

Вчений ступінь – кандидат економічних наук, 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» (2009 р.)

Вчене звання – доцент кафедри економіки (2011 р.)

Викладацька діяльність: Основні дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка інвестиційних процесів на підприємстві», «Математичне моделювання підприємницької діяльності», «Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку», «Теорія виробництва та витрат», «Економіка інвестиційної діяльності».

Наукова діяльність:

Монографії: Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку: монографія / Л.В. Старченко, за заг. ред. к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 270 с. (ISBN978-966-657-335-6). Участь у 7 колективних монографіях (м. Суми, м. Житомир, м. Харків).

Підручники, посібники з грифом міністерства: Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: навч. посіб. / Л. В. Старченко, В. О. Касьяненко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006 (гриф МОНУ, лист 14/18.2-2139(а) від 27.09.05) та Старченко Л.В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник / Л.В. Старченко, Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2007 (гриф МОНУ, лист 14/18.2-410 від 20.02.06). Участь у 6 колективних підручниках та навчальних посібниками з грифом МОН України.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт Сумського державного університету:

   1. «Разработка фундаментальных экономических основ теории развития» (№ д/р 0103U007663);
   2. «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення розвитку соціально-економічних систем» (№ д/р 0106U001939);
   3. «Формування механізмів переходу господарських суб’єктів України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій» (№ д/р 0106U010964);
   4. «Моніторинг соціально-економічного стану Сумської області як передумова сталого розвитку регіону» (договір № 4 від 18.01.2006 р);
   5. «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ д/р 0108U000670);
   6. «Економіка сталого розвитку: макро- і мікроекономічні механізми забезпечення» (фінансування Державного фонду фундаментальних досліджень України, № 8.4/21).

Досягнення у підготовці студентів до конкурсів наукових робіт, олімпіад: переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напрямку «Економіка підприємства та управління виробництвом»:

    * 2008/2009 р.р. – дипломи ІІІ ступеня – Воропай Н.С., Кузьменко А.В.;
    * 2009/2010 р.р. – дипломи ІІ ступеня – Калантаєвська А.В., Піддубна Т.В.;
    * 2010/2011 р.р. – дипломи І ступеня - Лавриненко А.С., Некрутенко О.В.

ГРАНТИ: участь у конкурсах ДФФД в якості виконавця 09.07/33В, GP/F11/0039В, GP/F26/0033В, Ф 27/24-2010В

Стажування : Виробниче стажування (Польща, 2012 р.). Стажування в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України" (Литва, 2017 рік).

Iншi обов’язки: директор центра професійної та післядипломної освіти

Публікації Старченко Л.В.