Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Карпiщенко Олексiй Iванович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (1989 р.), професор (2006 р., кафедра економіки)

Посада: професор

Основнi дисциплiни: економіка праці та соціально-трудові відносини, проектний аналіз, управління проектами, стратегічне планування, планування діяльності підприємства

Науковi iнтереси: економіка праці, економіка природокористування, оцінка землі, планування

Iншi обов’язки: член редколегії журналів «Вісник СумДУ» (серія «Економіка»), «Проблеми. Перспективи. Управління. Економіка».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

SCOPUS PROFILE
 
 
 

У 1971 р. закінчив Сумський філіал ХПІ і отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Викладацька діяльність: Дисципліни «Економіка праці», «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Стратегічне планування». Здійснював підготовку студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах з дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка праці» та в конкурсах студентських наукових робіт, щорічно готує студентів до участі у наукових та науково-практичних конференціях. Є співавтором 3 підручників, 5 навчальних посібників (4 з них з грифом МОНМСУ, у тому числі 1 одноосібний —«Економіка праці»), більше 20 методичних вказівок. Протягом багатьох років був головою журі Малої академії наук з дисципліни «Економіка».

Наукова діяльність: Приймав участь більше ніж у 20 наукових конференціях та проектах. Сьогодні приймає участь у виконанні 2 наукових тем за науковою тематикою кафедри. Дисертацію на тему «Соціально-економічна ефективність виробництва і застосування фосфорних мінеральних добрив» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.21 — «Економіка, планування і організація управління промисловістю та її галузями» захистив у квітні 1989 року у м. Харкові. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, але і сьогодні здійснює керівництво аспірантами. Є автором більше 25 наукових статей та співавтором 3 монографій. Більше 10 років був членом спецради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у СумДУ. Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, дипломом ІІ ступеня ВДНГ УРСР, дипломом ВДНГ СРСР.

Організаційна робота: З 1991 року протягом 18 років був деканом факультету економіки та менеджменту, з 2009 року — професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування та бізнес-адміністрування. Член ради факультету економіки та менеджменту. Голова житлово-побутової комісії профкому СумДУ.

Під науковим керівництвом Карпіщенка О.І. захищали кандидатські дисертації:

  • Чумак Лариса Федорівна 1998 р.
  • Нілова Наталія Марківна 1999 р.
  • Ксенофонтова Марина Миколаївна 2004 р.
  • Міцура Олена Олексіївна 2009 р. 
  • Мішеніна Галина Анатоліївна 2010 р.

Участь у держбюджетних темах, грантах та наукових проектах: НДР "Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економіки" (2014-2017 рр.).

Публікації Карпіщенка О.І.