Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Дегтярьова Ірина Борисівна

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н., доцент

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: сталий розвиток, економічна діагностика, економіка фірми, стратегія підприємства

Науковi iнтереси: екологічна економіка, «зелена» економіка,  синергізм еколого-економічних систем, соціально-економічні проблеми Європейського Союзу

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.:  +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Викладацька діяльність: Дисципліни — «Економічна діагностика» (денна, заочна та дистанційна форми навчання), «Економіка фірми» (денна форма навчання), «Стратегія підприємства» (денна, заочна та дистанційна форма навчання), співавтор дистанційних курсів: «Економічна діагностика», «Економіка підприємства», «Управління проектами», співавтор 11 підручників, 3 навчальних посібників, 3 конспекти лекцій. Керівництво студентами — опубліковано спільні із студентами СумДУ (у загальній кількості більше 70) тез конференцій.

Участь у наукових проектах і грантах: Україно-білоруський грант ДФФД «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ д/р 0113U002790) (терміни виконання:  06.2013-15.12.2013);

Проект Ж.Моне «Використання досвіду ЄС для формування сестейнової (стійкої) економіки в Україні» (Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE) (2014-2016);

Держбюджетна тема «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0115U000684) (2015-2017);

НДР «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (Україна-Литва) (№0116U007179) (2016-2017);

Грант Президента України  «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» ДФФД Ф 66/12689 (2016)

Наукова діяльність: Участь у 30 конференціях, у дисертаційна робота на тему «Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів», спеціальність: 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», захист — 2 липня 2009 року у Сумському державному університеті

Наукові стажування за кордоном: Участь у міжнародних літніх школах — «The Third Summer Session of the Regional Seminar for Excellence in Teaching International Relations and European Studies in Higher Education: Experience, Developmentте and New Approaches», м. Дніпропетровськ, 2005; «Swedish Institute Summer University Course: Sustainable development — conflicts and solutions», м. Лунд, Швеція, 2007; «The Viadrina Summer University “The Use and Abuse of Power. Cultures of Corruption in the Modern World”, м. Франкфурт-Одер, Німеччина, 2008; «HESP Three Year Regional Seminar for Excellence in Teaching “Sustainable Growth and Resource Curse”, м. Санкт-Петербург, Росія 2009-2011. Стажування в рамках виконання Україно-Литовського проекту «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні на 2016-2017 рр.», Каунаський технологічний університет, м. Каунас, Литва (2016, 2017).  

Має Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2.

Публікації Дегтярьової І.Б.