Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Сотник Iрина Миколаївна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., професор

Посада: професор, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка праці, економіка підприємства, теорія еколого-економічного аналізу, економічні основи ресурсозбереження, економіка енергетики, соціальна та солідарна економіка

Науковi iнтереси: економіка енерго- та ресурсозбереження, економіка енергетики, екологічна економіка, сталий розвиток, зелена економіка, соціальна та солідарна економіка, підприємництво

Iншi обов’язки: завідувач секції «Бізнес-адміністрування», відповідальна за акредитацію освітніх програм кафедри, заступник головного редактора міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» (Суми, Україна)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 

Сотник І.М. працює на посаді професора кафедри економіки і бізнес-адміністрування Сумського державного університету з червня 2011 р. У 1999 р. закінчила Сумський державний університет за спеціальністю “Економіка підприємства” з відзнакою і розпочала навчання в аспірантурі. У 2002 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Еколого-економічні основи управління енергозбереженням” за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, У 2002-2008 рр. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри економіки. У 2008 році вступила до докторантури Сумського державного університету. У 2010 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням” за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. У 2004 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, у 2012 р. – вчене звання професора кафедри економіки та бізнес-адміністрування. Сотник І.М є лауреатом премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «за наукові досягнення» (2004), а також стипендіатом Кабінету Міністрів України (2011-2012) та Верховної ради України (2012-2013). 

Наукова діяльність

Сотник І.М. є автором більш ніж 250 друкованих наукових та понад 35 навчально-методичних праць, у тому числі більш ніж 100 наукових праць – за останні 5 років. Серед її публікацій – понад 20 монографій (у тому числі 2 одноособові), зокрема, «Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти» (Суми, 2010), «Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация» (Суми, 2013), «Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі» (Черкаси, 2014), «Методы решения экологических проблем» (Суми, 2015), «Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (Суми, 2016); «International economic relations and sustainable development» (2017); 16 підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ з економіки природокористування, економіки підприємства, підприємництва, економіки енергетики, еколого-економічних проблем енерго- та ресурсозбереження. Поряд з монографіями, підручниками та посібниками, а також статтями в українських фахових журналах і збірниках, Сотник І.М. має публікації у закордонних виданнях. У міжнародних журналах, що обліковуються наукометричною базою Scopus, нею опубліковано 8 статей, Web of Science – 7 статей.
Сотник І.М. є керівником та учасником багатьох наукових проектів, у тому числі міжнародних. Під її керівництвом виконано 5 фундаментальних тем, у тому числі 4 ґранти Президента України (2006, 2008, 2012 та 2016 рр.). Як співвиконавець Сотник І.М. брала участь у розробленні більш ніж 25 фундаментальних держбюджетних тем на кафедрі економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, зокрема, «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ 0108U000670), «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (№0115U000684), «Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики» (№ 53.15.01–01.15/17.ЗФ) та інших. Серед міжнародних проектів, у яких Сотник І.М. взяла участь, фундаментальні теми «Розробка методологічних основ трансформації освіти для забезпечення сталого розвитку» (№ 0107U009205) та «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ 0113U002790), виконані спільно з вченими Білоруського державного технологічного й економічного університетів; фундаментальна тема «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ 0116U007179), виконана спільно з науковцями Каунаського технологічного університету (Литва). Сотник І.М. пройшла міжнародні стажування в наукових і державних закладах Естонії, Литви, Ізраїлю. 
Сотник І.М. бере активну участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій в Україні, Росії, Білорусі, Болгарії, Польщі, Естонії, Молдові, Литві (зокрема, близько у 40 конференціях за останні 5 років). Серед них: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку територій» (Ополь, Польща, 2015), науково-дослідницький колоквіум «Відновлювана енергетика, стійкість, екологічні та інноваційні дослідження» (Тарту, Естонія, 2015), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна трансформація економіки та менеджменту в еру глобалізації» (Клайпеда, Литва, 2016); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища» (Кишинів, Молдова, 2016); Міжнародна конференція «Economic Science for Rural Development» (Єлгава, Латвія, 2017), 24-та Міжнародна конференція EBES (Бангкок, Таїланд, 2018) та інші.
Для потреб кадрового забезпечення діяльності Сумського державного університету Сотник І.М. керує підготовкою аспірантів та здобувачів (у 2018 році – 2 аспіранти (Мандрика В.А. та Завражний К.Ю.)). Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації:
  • Мазін Ю.О., тема дисертації «Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні» (2005);
  • Старченко Л.В., тема дисертації «Еколого-економічне обґрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку» (2009);
  • Чорток Ю.В., тема дисертації «Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства» (2010);
  • Курбатова Т.О., тема дисертації «Наукові засади організаційно-економічного механізму управління розвитком відновлювальної енергетики» (2016).
Результатами наукової роботи Сотник І.М. зі студентами є низка опублікованих доповідей у матеріалах наукових конференцій та статей у фахових журналах студентів денної і заочної форм навчання Сумського державного університету, а також призові місця, які посіли студенти у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» (1-е місце у 2014 році) та напряму «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (секція «Економіка праці») (2-е місце у 2017 році), підготувавши наукові роботи під керівництвом Сотник І.М.
 
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України (2004)
Стипендіат Кабінету Міністрів України (2011-2012) та Верховної Ради України (2012-2013)
 
Міжнародні стажування
 

Програма підвищення кваліфікації «Иностранный язык как средство формирования профессиональных компетенций по внешнеэкономической деятельности»

Південно-Західний державний університет, м. Курськ, Росія

13 грудня 2013 р.

Наукове стажування з вивчення досвіду викладання економічних дисциплін англійською мовою на базі Південно-Західного державного університету

Південно-Західний державний університет, м. Курськ, Росія

грудень 2013 р.

Участь у роботі Research Paper Development Bootcamp “Renew­able Energy, Sustain­ability, Environment and Innovations Research” в рамках гранту Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland (SCOPES) “Improving Energy Security through Swiss-Ukranian-Estonian Institutional Partnership”

Тартуський університет,

м. Тарту, Естонія

6-8 листопада 2015 р.

 

Наукове стажування «Greening of Parliaments – theoretical and practical issues for the Israeli Knesset and the Verkhovna Rada of Ukraine»

Ізраїльський парламент, м. Єрусалим, Ізраїль

19-26 червня 2016 р.

Наукове стажування в рамках виконання спільного україно-литовського наукового проекту «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№TA-LU-4-2016; № 0116U007179)

Каунаський технологічний університет, м. Каунас, Литва

20-26 листопада 2016 р.

Публікації Сотник І.М.:

Інша інформація: