Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Сотник Iрина Миколаївна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., професор

Посада: професор, заступник завідувача кафедри 

Основнi дисциплiни: економіка праці, економіка підприємства, теорія еколого-економічного аналізу, економічні основи ресурсозбереження, економіка енергетики, соціальна та солідарна економіка

Науковi iнтереси: економіка енерго- та ресурсозбереження, екологічна економіка, сталий розвиток

Iншi обов’язки: завідувач секції «Бізнес-адміністрування», відповідальна за акредитацію освітніх програм кафедри

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Сотник І.М. працює на посаді професора кафедри з червня 2011 р. У 1999 р. закінчила Сумський державний університет за спеціальністю “Економіка підприємства” з відзнакою і розпочала навчання в аспірантурі. У 2002 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Еколого-економічні основи управління енергозбереженням” за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, У 2002-2008 рр. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри економіки. У 2008 році вступила до докторантури Сумського державного університету. У 2010 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням” за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. У 2004 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, у 2012 р. – вчене звання професора кафедри економіки та бізнес-адміністрування. Сотник І.М є лауреатом премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «за наукові досягнення» (2004), а також стипендіатом Кабінету Міністрів України (2011-2012) та Верховної ради України (2012-2013). 

Наукова діяльність

Сотник І.М. є автором більш ніж 250 друкованих наукових та понад 35 навчально-методичних праць, у тому числі більш ніж 100 наукових праць – за останні 5 років. Серед її публікацій – понад 20 монографій (у тому числі 2 одноособові), зокрема, «Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти» (Суми, 2010), «Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация» (Суми, 2013), «Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі» (Черкаси, 2014), «Методы решения экологических проблем» (Суми, 2015), «Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (Суми, 2016); 15 підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ з економіки природокористування, економіки підприємства, економіки енергетики, еколого-економічних проблем енерго- та ресурсозбереження. Поряд з монографіями, підручниками та посібниками, а також статтями в українських фахових журналах і збірниках, Сотник І.М. має публікації у закордонних виданнях. У міжнародних журналах, що обліковуються наукометричною базою Scopus, нею опубліковано 8 статей, Web of Science – 6 статей.
Сотник І.М. є керівником та учасником багатьох наукових проектів, у тому числі міжнародних. Під її керівництвом виконано 5 фундаментальних тем, у тому числі 4 ґранти Президента України (2006, 2008, 2012 та 2016 рр.). Як співвиконавець Сотник І.М. брала участь у розробленні більш ніж 25 фундаментальних держбюджетних тем на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, зокрема, «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ 0108U000670), «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (№0115U000684), «Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики» (№ 53.15.01–01.15/17.ЗФ) та інших. Серед міжнародних проектів, у яких Сотник І.М. взяла участь, фундаментальні теми «Розробка методологічних основ трансформації освіти для забезпечення сталого розвитку» (№ 0107U009205) та «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ 0113U002790), виконані спільно з вченими Білоруського державного технологічного й економічного університетів; фундаментальна тема «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ 0116U007179), виконана спільно з науковцями Каунаського технологічного університету (Литва). Сотник І.М. пройшла міжнародні стажування в наукових і державних закладах Естонії, Литви, Ізраїлю. 
Сотник І.М. бере активну участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій в Україні, Росії, Білорусі, Болгарії, Польщі, Естонії, Молдові, Литві (зокрема, близько у 40 конференціях за останні 5 років). Серед них: Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи прединдустриалния бізнес» (Варна, Болгария, 2013), ІІІ і IV Міжнародні науково-практичні конференції «Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании» (Москва, РФ, 2013-2014), ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку територій» (Ополь, Польща, 2015), науково-дослідницький колоквіум «Відновлювана енергетика, стійкість, екологічні та інноваційні дослідження» (Тарту, Естонія, 2015), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна трансформація економіки та менеджменту в еру глобалізації» (Клайпеда, Литва, 2016); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища» (Кишинів, Молдова, 2016); Міжнародна конференція «Economic Science for Rural Development» (Єлгава, Латвія, 2017) та інші.
Для потреб кадрового забезпечення діяльності Сумського державного університету Сотник І.М. керує підготовкою аспірантів та здобувачів. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Результатами наукової роботи Сотник І.М. зі студентами є низка опублікованих доповідей у матеріалах наукових конференцій та статей у фахових журналах студентів денної і заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту, а також призові місця, які посіли студенти у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» (1-е місце у 2014 році) та напряму «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (секція «Економіка праці») (2-е місце у 2017 році), підготувавши наукові роботи під керівництвом Сотник І.М.
 
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України (2004 р.)
Стипендіат Кабінету Міністрів України (2011-2012) та Верховної Ради України (2012-2013)

Google Scholar Profile

Публікації Сотник І.М.:

Інша інформація: