Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Реалізація проекту Жана Моне в Одесі

З вересня 2015 року ведеться виконання програми другого року проекту Жана Моне «Використання досвіду ЄС для формування сестейнової («зеленої») економіки в Україні» (Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE). Одним із етапів проекту було проведення циклу лекцій, круглих столів та дебатів в Одеському державному екологічному університеті.

У листопаді д. е. н., проф. Л. Г. Мельник завершив цикл лекцій «Уроки та стратегії європейського союзу для реалізації сейстейнової («зеленої») економіки в Україні» для студентів економічного та екологічного факультетів в Одеському державному екологічному університеті. На лекціях також були присутні викладачі університету, зокрема к. е. н., доц.О. П. Павленко, д. е. н., проф. О.  Р. Губанова, д.г.-м.н. проф. Т. А. Сафранов.

    

Логічним завершенням курсу лекцій стали круглий стіл, дебати для студентів-одеситів на тему «Напрямки розвитку сестейнової енергетики в Україні». Дебати були підготовлені і проведені доцентами кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумду к. е. н., І. Б. Дегтярьовою та к. е. н. О. В. Кубатко. Переможці дебатів і найактивніші учасники круглого столу отримали сертифікати програми Жана Моне.

        

В рамках співфінансування проекту проф. Л. Г. Мельником був прочитаний цикл лекцій з розвитку сестейнової («зеленої») економіки в Україні для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. Крім студентів та аспірантів на лекціях були присутні викладачі університету, в тому числі д. е. н., проф. С. К. Харічков, д. е. н., проф. І. О. Александров, д. е. н., проф. В. М Лисюк.