Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій

 У грудні 2015 року відбулися захисти дисертацій співробітників кафедри економіки та бізнес-адміністрування.

1 грудня захищав докторську дисертацію Таранюк Леонiд Миколайович на тему «Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник - завідувач кафедри економіки та бізнес адміністрування, д.е.н., професор, Мельник Леонід Григорович.

18 грудня захищав кандидатську дисертацію Вороненко В’ячеслав Ігорович на тему «Науково-методичне обґрунтування стратегій еколого-економічного розвитку регіону» зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, науковий керівник - к.е.н., професор, Шапочка Микола Костянтинович.

Обидва захисти пройшли успішно і були схвально оцінені членами спеціалізованої вченої ради. За результатами захистів були прийняті позитивні рішення щодо присвоєння наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук відповідно. Кафедра вітає своїх колег і бажає подальших успіхів у науковій діяльності!