Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Присудження наукових ступенів Таранюкові Л.М. та Вороненкові В.І.

 Наказом МОН України від 25.02.2016 № 161 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 лютого 2016 року» Таранюкові Л.М. та Вороненкові В.І. присуджено наукові ступені доктора та кандидата економічних наук відповідно.

Нагадаємо, що 1 грудня 2015 року захистив докторську дисертацію Таранюк Леонiд Миколайович на тему «Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник - завідувач кафедри економіки та бізнес адміністрування, д.е.н., професор, Мельник Леонід Григорович.

18 грудня 2015 року захистив кандидатську дисертацію Вороненко В’ячеслав Ігорович на тему «Науково-методичне обґрунтування стратегій еколого-економічного розвитку регіону» зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, науковий керівник - к.е.н., професор, Шапочка Микола Костянтинович.

Кафедра щиро вітає своїх колег із набуттям офіційного статусу і бажає подальшої творчої наснаги!