Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

«Зелена економіка» - на економічному форумі в Харкові

26-27 травня в Харківському національному університеті ім. С. Кузнеця пройшла щорічна міжнародна конференція «Економічний розвиток і спадщина Саймона Кузнеця». Конференція зібрала вчених з багатьох країн, включаючи Болгарію, Бельгію, Гану, Німеччину, Польщу, Словаччину, Туреччину, Францію, Японію.

На пленарному засіданні з півгодинною доповіддю (англ. мовою) «Зелена економіка в світі Третьої і Четвертої промислових революцій» виступив зав. кафедри економіки та бізнес-адміністрування СумДУ, директор НДІ Економіки розвитку, д.е.н., професор Л. Г. Мельник. Доповідь підготовлена в рамках програми Жана Моне «Використання досвіду ЄС для формування сестейнової (стійкої) економіки в Україні» (Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE). Його виступ викликав великий інтерес, про що говорять численні запитання після виступу.

Приємною несподіванкою для проф. Мельника було зустрітися на конференції з його старим знайомим і колегою, доктором, професором Вільного університету Брюсселя Еммануелем Буном, який, до речі, є почесним доктором Сумського державного університету. Спільно виконано півдесятка міжнародних проектів, підготовлено 3 міжнародних підручники і 2 навчальні посібники, 2 монографії. Професор Е. Бун є також членом редколегії міжнародного журналу «Механізм регулювання економіки».

Виступ професора Л. Г. Мельника

Під час виступу проф. Л. Г. Мельника.

Д-р, професор Еммануель Бун, Почесний доктор СумДУ