Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Успішне співробітництво СумДУ з Корпорацією Парус

Від імені Корпорації Парус Сумському державному університету висловлено Подяку за активну участь у програмі «Корпорація Парус – для навчальних закладів».

СумДУ безкоштовно отримав сертифіковане програмне забезпечення за напрямами «Торгівля та Склад», «Спорт, краса та здоров'я», «Ресторан», «Готель», «Бухгалтерія», «Персонал», «Заробітна плата», «Тендери», «Касові апарати» та ін., яке в подальшому планується використовувати у навчальному процесі.
Також наприкінці січня 2017 р. на базі ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького СумДУ пройшов навчальний тренінг для викладачів профільних дисциплін з програмного продукту “Парус-Торгівля і Склад” системи “Парус-Підприємство 7.40”. 
Учасниками тренінгу стали викладачі, аспіранти та співробітники кафедри економіки та бізнес-адміністрування, а також студенти магістерських програм «Бізнес-адміністрування» (гр. БА.м-61) та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (гр. ПЕ.м-61), які виявили бажання оволодіти практичними навичками роботи з CRM-проектами та підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці.
Спеціалісти Корпорації Парус допомогли учасникам познайомитись з програмним продуктом та освоїти його функціонал. Слухачі виконали комплекс практичних завдань з формування товарних документів, виставлення рахунків, відображення операцій приходу, реалізації і списання товарів, оплати рахунків, підготовки накладних, формування звітів.
За результатами тренінгу к.е.н., доц. О.М. Маценко, к.е.н, ст. викл. О.В. Кубатко, аспірант І.В. Торба отримали право навчання студентів у системі «Парус-Торгівля та склад» з видачею сертифікату. Сертифікати про участь у тренінгу отримали: к.е.н., доц. М.О. Харченко, к.е.н., доц. А.В. Євдокимов, к.е.н., асист. В.І. Вороненко, пров. фахівець, асист. Т.В. Бабій.
Бажаємо подальших успіхів у співробітництві!