Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Виступ науковців кафедри економіки і бізнес-адміністрування СумДУ на Міжнародній науковій конференції в Мадриді
Завідувач кафедри економіки і бізнес-адміністрування, директор НДІ Економіки розвитку МОН і НАН України д.е.н., проф. Л.Г. Мельник і доцент зазначеної кафедри к.е.н. О.М. Дериколенко представили доповідь «Інноваційний розвиток «зеленої» економіки в Третій і Четвертій промислових революціях» на 23-й Міжнародній науковій конференції Євразійської спілки бізнесу та економіки. Виступ був зустрінутий з великою увагою і викликав багато запитань.
В доповіді, у тому числі, згадувалося і про «зелені» рекорди України. Зокрема, лише в 2016 році було пущено в дію 100 нових сонячних і вітрових  електростанцій. Частку альтернативної енергетики в країні доведено до 2%. Заплановано, що до 2020 р. ця частка має підвищитися до 11%. В приватному секторі у 2016 р. альтернативними енергоустановками було обладнано 1110 господарств (у 2015 р. їх було лише 244). Тільки за половину 2017 р. у господарствах було поставлено понад 2000  альтернативних енергоустановок.
 

Доповідь проф. Л.Г. Мельника на секції конференції

Доц. О. М. Дериколенко на роботі секції

Факультет економіки і бізнесу Мадридського університету, де проводилася конференція

Проф. Л.Г. Мельник з координатором конференції 
Dr. Ендером Деміром