Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Програма «Горизонт 2020»: участь проф. Л.Г. Мельника у засіданні Програмного комітету
Професор Л.Г. Мельник, д.е.н., завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування СумДУ, директор НДІ Економіки розвитку МОН та НАН України 15.05.2019 р. узяв участь у засіданні Програмного комітету Єврокомісії (Брюссель) «Європа у мінливому світі – інклюзивні, інноваційні та свідомі суспільства» як експерт та відповідальний за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
На засіданні Комітету, де були присутні представники європейських країн, підводилися підсумки виконання програми «Горизонт 2020» за попередні два роки та розглядалися перспективи розвитку програми ЄС з досліджень та інновацій на майбутній період.
У полі зору комітету – три ключові напрями науково-інноваційної діяльності: питання міграції; соціо-економічні та культурні трансформації в контексті Четвертої промислової революції; удосконалення врядування задля майбутнього.
У роботі комітету взяли участь іще два представника України: В.Ю. Грига, с.н.с. Інституту економіки та прогнозування НАН України та О.І. Локшина, зав. відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.