Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств

altЕкономічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: Монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. М. Таранюка. — Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1»ТОВ, 2010. — 440 с.

У монографії розглянуті питання теоретичних аспектів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Досліджено методичне забезпечення реінжинірингу. Проаналізована на методичному рівні ефективність проведення реінжинірингових заходів. Акцентована увага на інституціональних аспектах реінжинірингу в сучасних умовах господарювання. Проаналізовані стратегічний розвиток підприємства при впровадженні реінжинірингу. Досліджено реінжиніринг екобізнес-процесів підприємства.

Поставлено і вирішено актуальні завдання, які задовольняють цілі дослідження, що дозволить продемонструвати високу роль економічного обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах фінансової кризи та необхідність впровадження інноваційних методів управління.

Значне місце приділено питанням науково-практичних засад впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних виробничих підприємствах, а також теоретичним аспектам реінжинірингу бізнес-процесів у системі управління технологічними змінами на підприємствах машинобудування України.

Для керівників і фахівців підприємств, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.Мова — українська