Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження

altСотник I. М. Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження. Монографія. — Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. — 330 с.

У монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти управління мотивацією ресурсозберігаючої діяльності при переході України до інформаційного суспільства та екологізації виробництва. Систематизовано мотиваційні передумови й еколого-економічні важелі ефективного впровадження ресурсозберігаючих заходів, сформовано еколого-економічний механізм мотивації ресурсозбереження. Досліджено особливості ресурсозберігаючих трансформацій в економіці України, розроблено методичні підходи щодо комплексної оцінки соціо-еколого-економічної ефективності мотивації ресурсозбереження, а також організаційно-економічне забезпечення системи управління мотивацією впровадження ресурсозберігаючих заходів на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань мотивації і управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.Мова — українська