Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства

altСоціально-економічні проблеми інформаційного суспільства : монографія / під ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, к.е.н., доц. М. В. Брюханова. — Вип. 2. — Суми: Університетська книга, 2010. — 896 с.

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню соціально-економічних проблем інформаційного суспільства. Розглядаються закономірності, особливості й протиріччя формування інформаційної економіки й соціально-економічних відносин при переході до постіндустріальної формації.

У книзі представлені роботи вчених, що відстоюють різні, часом протилежні, точки зору й представляють різні наукові школи з декількох регіонів України, а також Росії, Німеччини, США, Індії, Республіки Бєларусь, Бразилії, Великобританії, Сінгапуру.Мова — російська
Переглянути зміст
Завантажити фрагменти