Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Методи оцiнки екологiчних втрат

altМетоди оцiнки екологiчних втрат: Монографiя / За ред. д.е.н. Л. Г. Мельника та к.е.н. О. I. Карiнцевої. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2004. — 288с.

Обраховано питомi екологiчнi втрати отримання на макроекономiчному рiвнi в Українi певних економiчних результатiв. Дослiджено динамiку питомих екологiчних втрат за 15-рiчний перiод. Виконано оцiнки прямих i матерiалiзованих екологiчних втрат вiд виробництва одиницi продукцiї за окремими галузями (видами економiчної дiяльностi) та регiонами. Дано рекомендацiї щодо зменшення екологоємностi одиницi продукцiї.Мова — українська

Переглянути зміст