Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти

altСотник І.М. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти: монографія / І.М. Сотник. -- Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -- 499 с.

У монографії, що є результатом досліджень, виконаних у Сумському державному університеті, системно викладено теоретичні, методологічні та науково-методичні аспекти формування комплексного самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Досліджено соціально-економічні, політичні, екологічні передумови і стан розвитку ресурсозберігаючої діяльності у розвинених країнах та Україні, поглиблено теоретичні засади ресурсозбереження. Розроблено науково-методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності та мотивації ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано методологічні підходи до формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Розглянуто теоретичні і практичні аспекти створення системи багаторівневого соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Удосконалено науково-методичні основи організаційно-економічного забезпечення управління ресурсозбереженням на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.


Мова — українська

Переглянути зміст