Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Ресурсозбереження та економічний розвиток України

altРесурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій : монографія / [І. М. Сотник, Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка та ін.] ; за заг. ред. к.е.н., доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 551 с.

У колективній монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі активного впровадження ресурсозберігаючих технологій. Удосконалено дефініційну основу, методичний інструментарій оцінки соціо-еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів. Досліджено особливості транзитивних процесів в економіці України, передумови та галузеві аспекти здійснення ресурсозберігаючих трансформацій. Розроблено еколого-економічні механізми управління переходом українських суб’єктів господарювання до ресурсозберігаючого типу економічного розвитку.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими трансформаціями в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

Мова — українська
Переглянути зміст