Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Екологічні конфлікти в сучасній системі природокористування

alt

Экологические конфликты в современной системе природопользования / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – 352 с.

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню проблем еколого-економічних протиріч і конфліктів у сучасній системі природокористування і господарській діяльності.

Розглядаються методологічні питання екологічної конфліктології, суб'єктно-об'єктні відносини економічних суб'єктів у процесах виникнення, протікання й розв’язання екологічних конфліктів в залежності від ієрархічного рівня, інтересів суб'єктів конфлікту й інтенсивності конфлікту, методичні підходи й науково-практичні методи розв’язання екологічних конфліктів.

У монографії представлені роботи вчених і фахівців відомих наукових шкіл економіки природокористування: російської, української, білоруської та західноєвропейської.

Монографія може бути корисною як для викладачів і студентів економічних та екологічних спеціальностей, так і фахівців, що приймають екологічно орієнтовані рішення у виробничій сфері, а також органів державного, регіонального та місцевого управління.

Мова — російська
Переглянути зміст