Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні

altСотник І. М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : Монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 252 с.

Розглянуто еколого-економічні передумови реалізації інноваційного ресурсозбереження у машинобудуванні України. Сформовано інформаційну базу і методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудівному комплексі з урахуванням екологічних факторів.
Для науковців, фахівців науково-дослідних і проектних установ, працівників промислових підприємств. Книга також буде цікавою для викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів.

Мова — українська
Переглянути зміст