Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика

Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія / Л. М. Таранюк. - Суми: видавничо-виробниче підприємство  «Мрія-1», 2014. –  608 с.

У монографії обґрунтовано та сформовано теоретичні засади реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованого управління. Удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві. Досліджено концептуальні підходи до впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. Запропоновано та удосконалено методологічне забезпечення реінжинірингових заходів на промислових підприємствах, особливо на підприємствах машинобудівного комплексу України та інших країн.

Для керівників і фахівців підприємств, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Переглянути зміст