Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Триалектичні основи управління розвитком економічних систем

Мельник Л. Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем [Текст] : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с.

В монографії на основі запропонованого автором триалектичного підходу досліджується фундаментальні засади взаємодії трьох груп факторів: матеріально-енергетичних, інформаційних, синергетичних – при формуванні і розвитку економічних систем.
 
Аналізуються матеріально-інформаційні конвертації трансформаційних переходів. Розглядаються ключові фактори динаміки систем: зворотні зв'язки, інструменти підтримання метаболізму і стаціонарності, адаптаційні і біфуркаційні механізми, еволюційні фактори (мінливість, спадковість, добір), а також закономірності самоорганізації систем. Обґрунтовуються передумови прогресивного розвитку господарських систем та методи управління, що їх забезпечують. Досліджуються умови сестейнового (сталого) розвитку соціально-економічних систем і передумови формування інформаційного суспільства.
 
Значна кількість ілюстративного матеріалу в книзі дає можливість використовувати її також в якості навчального посібника для викладачів і студентів навчальних закладів.
 
Мова - російська.
 
Завантажити книгу: