Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Vivat, Alma Mater, або Хронiка наметової революцiї в Сумах-2004

altМельник Л. Г., Ильяшенко С. Н., Ильяшенко Н. С. Vivat, Alma Mater, или Хроника палаточной революции в Сумах-2004. — Сумы: ИТД  «Университетская книга», 2006. — 399с, 48 с. ил.


Читача очiкує знайомство з гострими, захоплюючими подiями лiта 2004 року. Тодi студенти, викладачi, громадяни мiста Суми вчинили безпрецедентний опiр сваволi влади, що намагалася об’єднати три вузи. Цей протест увiйшов в iсторiю пiд назвами «наметова революцiя», «студентська революцiя», «революцiя на травi». Пiсля бiльш нiж мiсячної наметової акцiї протесту й походу на Київ Президент змушений був скасувати свiй Указ, що iнiцiював процеси об’єднання унiверситетiв у м. Суми. Це стало першою перемогою волевиявлення народу над сваволею влади. Багатьма дослiдниками дана подiя називається прологом iсторичної «помаранчевої революцiї».
Книга написана в легкiй, доступнiй для масового читача формi, iлюстрована фрагментами з газет i журналiв, документами, фотографiями.Мова — російська
Переглянути змiст