Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Таємницi розвитку (не дуже серйозна книга про дуже серйозне)

altМельник Л. Г. Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном). — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. — 378с.

Лише на основi науково перевiрених фактiв про процеси i явища в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного начал як основи креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем.
Книга iлюстрована схемами, карикатурами, а також повчальними мiркуваннями.
Для широкого кола читачiв. Може бути використана як навчальний посiбник при вивченнi життя.Мова — росiйська
Завантажити фрагменти