Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Програма охорони навколишнього середовища м. Суми на 2002—2005 роки

altПрограма охорони навколишнього середовища м. Суми на 2002—2005 роки / Академiя пiдприємництва i менеджменту України, Сумське регiональне вiддiлення. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2002. — 94с.

У «Програмi охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2002—2005 рр.» викладено основнi її аспекти: концепцiя програми та шляхи реалiзацiї програмних засад. У Програмi даються всебiчний аналiз, основнi напрямки i заходи з вирiшення проблем охорони повiтряного i водного басейнiв, земельних та бiологiчних ресурсiв. Запропоновано конкретнi заходи щодо утилiзацiї, знешкодження та перероблення промислових i побутових твердих вiдходiв. У Програмi аналiзується стан iснуючих проблем в галузi екологiчної освiти, науки та iнформування населення, запропонованi заходи щодо полiпшення умов життя. Викладенi економiчнi та органiзацiйнi засади i шляхи виконання Програми.

 

Мова — українська