Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Конференції та семінари

Мiжнародна студентська конференцiя «Економiка для екологiї»

ISCS

Конференцiя звичайно проходить щорiчно в перших числах травня в мiстi Сумах, Україна, на базi вiдпочинку «Зоряний» (15 км вiд мiста).

Сфера iнтересiв учасникiв конференцiї: теоретичнi проблеми, практичнi дослiдження, методологiя, приклади спiвробiтництва i партнерства, екологiчна освiта, дiяльнiсть неурядових органiзацiй.

Коло учасникiв конференцiї: студенти, молодi вченi, представники молодiжних та iнших неурядових органiзацiй.

Мова конференцiї: офiцiйною мовою конференцiї є англiйська.

Сайт конференцiї: http://iscs.fem.sumdu.edu.ua

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету «Економічні проблеми сталого розвитку» (Суми, 3-5 квітня 2012 року)

Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ «Економічні проблеми сталого розвитку»: секції «Економіка підприємства та бізнес-адміністрування» та «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

 

Міжнародна українсько-бельгійська науково-практична конференція "Створення регіональних екополісів як складової сталого розвитку територій", 2007 р.

Конференція була організована за ініціативою керівництва кафедри економіки та БА. Науковці та викладачи кафедри економіки та бізнес-адміністрування взяли участь в організації та проведенні конференції. Проф. Л.Г. Мельник виступив на конференції з доповіддю.

http://www.menr.gov.ua/content/article/1275?print=true