Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Науково-дослідний Інститут економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОН та НАН України

В науково-дослідній та освітній діяльності ІЕР безпосередньо взяли участь понад 45 науковців, у тому числі — 8 професорів, докторів наук та 22 кандидати наук (з них — 16 доцентів), а також 38 аспірантів і 25 студентів університету.

Створенню науково-дослідного Інституту економіки розвитку МОН та НАН України передувала плідна співпраця вчених кафедри економіки та бізнес-адміністрування і кафедри маркетингу Сумського державного університету (СумДУ) — з одного боку та державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» — з іншого. Результатом цієї роботи, зокрема, стали публікації трьох колективних монографій: «Методи оцінки екологічних втрат» (2003); «Методы решения экологических проблем» (2005); «Социально-экономические проблемы информационного общества» (2005) та підручник з грифом МОН України «Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням» (2005).

У лютому 2006 р. було укладено офіційний Договір про співробітництво між державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (ІЕПР) і СумДУ МОН України.

У вересні 2006 р. за ініціативи кафедр економіки і маркетингу СумДУ та за згодою керівництва двох установ рішенням Вченої ради СумДУ при університеті було створено науково-дослідний Інститут економіки розвитку подвійного підпорядкування.

У листопаді 2006 р. (15-16.11.2006 р.) ректором СумДУ і директором ІЕПР НАНУ було затверджено Положення про науково-дослідний Інститут економіки розвитку МОН і НАН України. Згідно Положення, ІЕР виступає структурним підрозділом СумДУ, а при виконанні наукової діяльності керується рекомендаціями ІЕПР НАНУ. Через рік — у листопаді 2007 р. створення ІЕР було затверджено спільним наказом МОН і НАН України (№ 1012/529 від 16.11.2007 р.).

Дивіться також:

Звіт про діяльність науково-дослідного інституту економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОН та НАН України у 2018-2019 рр.

Звіт про діяльність науково-дослідного інституту економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОН та НАН України у 2017-2018 рр.

Звіт про діяльність науково-дослідного інституту економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОН та НАН України у 2014-2015 рр. (ЧАСТИНА 1, ЧАСТИНА 2, ЧАСТИНА 3, ЧАСТИНА 4, ЧАСТИНА 5)

Звіт про діяльність науково-дослідного інституту економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОН та НАН України у 2012-2013 рр.

Звіт про діяльність науково-дослідного інституту економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОНМС та НАН України у 2010-2011 рр.

Звіт про діяльність науково-дослідного інституту економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОНМС та НАН України у 2007-2009 рр.