Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Проблемна науково-дослідна лабораторія економіки сталого розвитку та екологічно збалансованого природокористування

Керівник: д.е.н., проф. Л.Г. Мельник

Діє наукова школа:

Дослідження фундаментальних основ розвитку соціально-економічних систем та інформаційного суспільства.

Ключові напрями школи:

1.       Фундаментальні основи розвитку соціально-економічних систем.

2.       Сталий розвиток та екологічна економіка.

3.       Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.

 

Поточні наукові розробки:

·       Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку

·       Моделі соціально-економічного розвитку транскордонних територій

·       Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств

·       Організаційно-економічні засади врегулювання екологічних конфліктів

·       Обґрунтування господарських рішень з урахуванням фактору часу

·       Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем

·       Формування системи соціально-економічної безпеки при розподілі та використанні водних ресурсів України

·       Фунадментальні основи дослідження економічних наслідків кліматичних змін

·       Фундаментальні основи "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства

Контакти:

д.е.н., проф. Мельник Леонiд Григорович
40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Тел.: +380 (542) 33-22-23, 33-57-74
Факс: + 380 (542) 33-32-97