Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 
 
Абітурієнти можуть задавати питання письмово уабо за телефоном +380665367150 (цілодобово).
 
 
або
 
 
 
 
Назва освітньої програми: 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 
Програма підготовки: бакалавр / магістр / аспірантура
 
Галузь знань: 07 - "Управління та адміністрування"
 
Умови вступу: Приймальна комісія 
 
Форми навчання: денна (в тому числі за індивідуальним графіком), заочна
 
 

Бакалавр 

Магістр 

(спеціалізація "Підприємництво, торгівля та логістика")

Тривалість програми 4 роки

1,5 роки (освітньо-професійний рівень) / 2 роки (освітньо-науковий рівень)

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

90 кредитів ECTS / 120 кредитів ECTS
Можливості
 • академічна мобільність;
 • військова кафедра;
 • можливість перехресного вступу (навчання на базі ступеню "бакалавр" будь-яких напрямів: економічних, гуманітарних, природничих, інженерних та інших спеціальностей)
Кваліфікація

економіст

 
Опис освітньої програми:
 
Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - Ви отримаєте сучасні знання з бізнес-планування, запуску стартапів, ефективного продажу, інтернет-трейдингу, електронної комерції, торгівлі на платформах фондових, валютних і товарних бірж, фандрейзингу, краудфандингу. 
 
Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та біржової діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички для організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів, ведення торговельної та біржової діяльності. 
 
Переваги спеціальності: 
 • потужний викладацький склад 
 • наявність війської кафедри, що дає змогу отримати звання офіцера запасу 
 • практика та стажування за кордоном 
 • можливість отримати паралельну освіту за спеціальностями «Інформатика» або «Право» 
 • навчання різними мовами 
 • різні форми навчання, включаючи тренінги та майстер-класи з підприємцями 
 • міжнародне визнання диплому
 • найбільший спектр вибору професій 
 • доступ до широкої бази інформаційних ресурсів 
 • можливість участі у Бізнес-школі СумДУ "Youth&Business"

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Контактна особа:  Ковальов Богдан Леонідович, моб. тел. 066-536-7150

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Торгівля») - Ви одержуєте не тільки глибокі знання і навички з торгівлі та комерційної діяльності, а й оволодіваєте основам логістики та просування товарів на нові ринки та методами управління, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність товарів на вітчизняному та світовому ринках.

Магістр з торгівлі – це підготовлений висококваліфікований фахівець з торгівлі, який володіє методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах.

Місією магістерської програми “Торгівля” в Сумському державному університеті є розвиток системних знань та практичних навичок у студентів для здійснення професійної діяльності у сфері торгівлі.

Спеціалізація «Торгівля» охоплює такі основні напрямки діяльності: 

розробка та реалізація стратегії розвитку торговельних структур;

проведення досліджень з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері торгівлі;

оцінювання товарів і послуг в торговельній діяльності;

ефективне управління діяльністю суб'єктів господарювання в сфері торгівлі;

вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків;

здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній діяльності.

Переваги спеціалізації: 

підготовка фахівців зі спеціалізації «Торгівля» здійснюється за сучасними інно­ва­ційними та інформаційними техно­ло­гіями, що забезпечує високий рівень підго­товки фахівців при вивченні циклу соціально-економічних, фундаментальних, профе­сійно орієнтованих і спеціальних дисцип­лін;

практичний досвід магістри  набу­вають на провідних торгових під­приємствах Сумщини, України та зарубіжжя;

досвідчені викладачі кафедри економіки та бізнес-адміністрування, а також ТОП - менеджери і провідні фахівці-практики відомих компаній Сумського регіону та України у форматі тренінг-курсів навчать не тільки швидко приймати обґрунтовані підприємницькі рішення в сфері торгівлі, розвивати лідерські якості та ефективні партнерські комунікаційні, а й, виходячи за межі стандартних процедур, генерувати цінні підприємницькі ідеї для власних проектів, обирати ефективні бізнес-стратегії для торговельної діяльності та оцінювати їх результативність;

під час навчання існує можливість стажування у провідних міжнародних компаніях, що дозволяє реалізовувати індивідуальний підхід до формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в сфері торгівлі з огляду на їх майбутню професійну діяльність.

Магістри з торгівлі  можуть обіймати посади:

посади керівника торговельного підпри­ємства;

керівника  торговельного пред­став­ництва,;

директора торговельного  ринку;

начальника відділу з  вивчення кон’юнктури і попиту;

начальника відділу збуту;

інші керівні посади на підприємствах і об’єднаннях різних форм власності.

Після закінчення студенти отримують диплом магістра за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Торгівля» та сертифікати по закінченню відповідного блоку дисциплін.

Вивчаються дисципліни

Магістерська програма передбачає цикл дисциплін нормативної, загальної професійної підготовки, предмети за спеціалізацією «Торгівля» і вибіркові дисципліни.

Цільова аудиторія

Особистості, які прагнуть розвивати економіку шляхом підвищення ефективності торговельної діяльності, розробки та впровадження інноваційних проектів, орієнтації на стійкий розвиток, соціальну відповідальність та конкурентоспроможність суб’єктів торговельної сфери та підприємництва.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Практика/стажування

Кафедра, яка забезпечує виконання програми: економіки та бізнес-адміністрування

Керівник освітньої програми, контактна особа: д.е.н., доц. Таранюк Леонід Миколайович