Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Аспірантура та докторантура
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури Сумського державного університету
 
Прийом в аспірантуру кафедри здійснюється за двома спеціальностями:
051 - Економіка та Економіка природокористування
076 - Підприємництво і торгівля

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 «Економіка» (Титульний лист)

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Титульний лист)

Всі випускники кафедри економіки та БА, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра мають можливість продовжити навчання у аспірантурі, яка є вищим рівнем підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Під час навчання аспіранти складають іспити в обсязі кандидатського мінімуму та виконують заплановану наукову роботу. Особи, які зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва одержують державну стипендію. За умови виконання наукового дослідження аспіранти можуть подати на захист дисертацію, підготовлену у відповідності до вимог МОН України. У разі успішного захисту дисертації за рішенням МОН України здобувачі отримують диплом кандидата економічних наук.

Викладачі кафедри мають право наукового керівництва за спеціальностями:

Зарахування до аспірантури проводиться на конкурсній основі. Про терміни навчання в аспірантурі, обсяги держзамовлення, плату за навчання та про іншу важливу інформацію можна дізнатись за посиланням.

Корисні посилання

Права аспірантів

Перелік наукових фахових видань України

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук