Кафедра економіки та
бізнес-адміністрування

Головне меню

Магістерська програма "Торгівля"

Отримати допомогу при подачі документів та підготовці до іспитів (безкоштовно)

Переглянути розклад вступних іспитів та консультацій

Назва освітньої програми: "Торгівля"

Спеціальність:  076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Програма підготовки: магістр 

Тривалість програми: 1,5 роки (освітньо-професійний рівень); 2 роки (освітньо-науковий рівень)

Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS / 120 кредитів ECTS

Галузь знань: 07 - "Управління та адміністрування"

Умови вступу: Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форма навчання: денна (за змішаною формою*), заочна

Можливість перехресного вступу (навчання на базі ступеню "бакалавр" будь-яких напрямів: економічних, гуманітарних, природничих, інженерних та інших спеціальностей)

Магістерська програма «Торгівля»  – це якісно новий продукт на ринку освітніх послуг України, метою якого є підготовка висококваліфікованих кадрів для сфери торгівлі.

Навчаючись за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Торгівля»), Ви одержуєте не тільки глибокі знання і навички з торгівлі та комерційної діяльності, а й опановуєте мистецтво логістики та просування товарів на нові ринки, а також методи управління, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність товарів на вітчизняному та світовому ринках.

Студенти вивчають, як швидко приймати обґрунтовані підприємницькі рішення, як розвивати лідерські та комунікаційні здібності, як генерувати цінні підприємницькі ідеї для бізнес-проектів, обирати ефективні бізнес-стратегії для торговельної діяльності та оцінювати їх результативність. За результатами вивчення надається можливість отримання сертифікатів з відповідних дисциплін.

Переваги спеціалізації: 

 • навчальний план створено спільно з роботодавцями;
 • *змішане навчання: 50% – аудиторна робота та 50 % – самостійна робота;
 • зручний графік навчання, орієнтований на працюючих слухачів (1 тиждень на місяць);
 • видача сертифікатів за основними дисциплінами;
 • стажування до півроку у провідних вітчизняних та зарубіжних торговельних мережах;
 • практичні навички роботи з програмними продуктами, які використовуються в торгівлі.

Наші випускники  можуть обіймати посади:

 • керівника торговельного підпри­ємства;
 • керівника  торговельного пред­став­ництва,;
 • директора ринку;
 • начальника торговельного відділу;
 • начальника відділу збуту;
 • менеджера відділу закупівель;
 • торговельного представника;
 • логіста;
 • брокера;
 • декларанта тощо.

Після закінчення студенти отримують диплом магістра за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Торгівля» та сертифікати по закінченню відповідного блоку дисциплін.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Практика/стажування

Контактна особа:  Чорток Юлія Володимирівна, моб. тел. 050-623-44-84